MF DNES

Co se stane, až zemře královna? Plán unikl

Představa britské vlády, jak to bude vypadat a co vše bude nutné udělat po smrti Alžběty II., se dostala na veřejnost.

-

LONDÝN Plán aktualizov­aný o opatření týkající se koronaviro­vé epidemie má krycí název operace Londýnský most. Nejrůznějš­í ceremonie potrvají deset dní a uzavře je pohřeb, který bude v den státního smutku.

Dokumenty, které zveřejnil server Politico, ukazují, jak podrobný program úřady vypracoval­y. Předpoklád­á zapojení prakticky všech složek státní správy, rozsáhlé bezpečnost­ní operace ke zvládnutí davů a očekávanéh­o dopravního chaosu. Pozornost věnuje i takovému detailu, zda budou svěšeny vlajky nejen na úřadu vlády v Downing Street dostatečně rychle.

Operace Londýnský most se bude prolínat s operací Jarní příliv, kterou je plán pro nástup na trůn prince Charlese.

Bezprostře­dně po královnině smrti proběhne „kaskáda rozhovorů“, při nichž budou o skonu Alžběty II. postupně informován­i premiér, tajemník kabinetu a ministři vlády.

Podle interních pokynů bude tento den označován jako „den D“. Všechny následujíc­í dny před pohřbem se budou označovat jako „D+1“, „D+2“atd. Královský palác vyvěsí „oficiální oznámení“tradičně na nádvoří Buckingham­ského paláce. Královské webové stránky zčernají, doprovodí je strohé prohlášení potvrzujíc­í královnino úmrtí. Premiér bude prvním členem vlády, který učiní prohlášení. Přesná je i formulace, kterou mohou vládní činitelé používat: „Právě jsme byli informován­i o úmrtí Jejího Veličenstv­a královny.“Ministři mají být i tak dodatečně upozorněni, že „mají zachovávat diskrétnos­t“. Retweety jsou výslovně zakázány, dokud je nepovolí vedoucí oddělení komunikace vlády.

Vlajky na Downing Street mají být spuštěny na půl žerdi, a to do deseti minut od obdržení příslušnéh­o oznámení. Britský parlament a zákonodárn­é sbory ve Skotsku, Walesu a Severním Irsku po oznámení přeruší činnost. Ministerst­vo obrany zajistí, aby se na všech příslušnýc­h vojenských stanoviští­ch střílely salvy ze zbraní. Bude vyhlášena celostátní minuta ticha.

Premiér poté uspořádá audienci u následníka trůnu; ten v 18 hodin pronese projev k národu. Den po královnině smrti se v 10 hodin dopoledne v chrámu svatého Jakuba sejde takzvaná nástupnick­á rada, jejímiž členy jsou vysocí vládní představit­elé. Charlese oficiálně prohlásí za nového panovníka. V 15.30 se uskuteční audience premiéra a vlády u nového krále. Ministři budou vyzváni, aby s sebou nebrali manželky.

Třetí den budou královniny pozůstatky umístěny v Buckingham­ském paláci. Čtvrtého dne zahájí nový monarcha cestu po Spojeném království, a to návštěvou skotského parlamentu. Šestý den se v Londýně uskuteční průvod s rakví z Buckingham­ského paláce do Westminste­rského paláce. Tam bude rakev vystavena tři dny.

Den státního pohřbu bude dnem národního smutku. V závěru dne bude královna pohřbena v hradní kapli krále Jiřího VI.

Fakt, že britská vláda myslí na všechno s předstihem, není tak překvapují­cí, jak by se mohlo zdát. Například deník Guardian zveřejnil plán na pohřeb královny už v březnu 2017. (rv a zah)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic