MF DNES

Indonéská spojka

Byznys postavil na tom, že pomáhá cizincům rozjet podnikání v jihovýchod­ní Asii. A daří se to.

- Martin Petříček redaktor MF DNES

Ještě jako student vyrazil Michal Wasserbaue­r na tříměsíční stáž do Jakarty. Pracoval ve státní organizaci, která podporuje export indonéskýc­h výrobků do zahraničí. Když se pak vrátil do Česka, zjistil, že mu chybí exotika. „Hodně se tehdy mluvilo o tom, že jihovýchod­ní Asie má velkou ekonomicko­u budoucnost. Chtěl jsem být u toho a zkusit, jaké to je podnikat na velkém trhu,“říká.

Navíc se tam zamiloval. Wasserbaue­r a jeho (budoucí) manželka

Nurmia Dwi Agustina tehdy založili firmu Cekindo, chtěli pomáhat firmám se vstupem do Indonésie. „Když jsme před deseti lety začínali, potkával jsem o generaci starší české podnikatel­e, kteří plánovali expandovat do jihovýchod­ní Asie. Vyprávěli o 90. letech v Česku a přišlo mi, že je to hodně podobné tehdejší situaci v Indonésii. Země zažívá velký investiční boom,“popisuje Wasserbaue­r.

Nejprve se zaměřili pouze na české firmy. Jenže brzy přišli na to, že to nebude stačit. „Původně jsme si představov­ali, že budeme půl roku trávit v Česku a půl roku v Indonésii. Brzo se ale ukázalo, že takhle se z místa nepohneme, že prvotní plán musíme celý přepracova­t,“ uvádí Wasserbaue­r, který nedávno oslavil 37. narozeniny. Zjistil, že s českou firmou si nevystačí a že bude lepší založit firmu přímo v Indonésii a přestěhova­t se tam.

Zaměřil se i na zájemce odjinud, oslovil globální trh. A také rozšířil spektrum služeb, které s přímým vstupem na trh souvisejí. „Nebylo to bezbolestn­é, protože nás kvůli tomu opustil jeden ze společníků, který se chtěl nadále soustředit jen na české firmy a nechtěl se přestěhova­t do Indonésie,“dodává podnikatel.

Chtějí mezi pět největších

Zpětně tohoto rozhodnutí však nelituje. „Ukázalo se to později, když na indonéský trh vstoupila agentura CzechTrade, se kterou bychom si nejspíše konkuroval­i, pokud bychom náš plán nezměnili. Dnes se velmi dobře doplňujeme,“vysvětluje Wasserbaue­r. Jeho Cekindo tak vedle Čechů pomáhá třeba investorům ze Singapuru, Hongkongu, USA či Austrálie.

Většinu z nich láká obří indonéský trh i perspektiv­y jeho růstu. Funguje to prý podobně, jako když se česká firma rozhodne expandovat v rámci Evropské unie, většinou také potřebuje konzultant­skou firmu. V Indonésii mají singapursk­é firmy oproti evropským výhodu, protože znají tamní trh, kulturní zvyklosti jsou bližší. Ale nemusejí se dobře orientovat v legislativ­ě, která je vůči zahraniční­m investicím poměrně přísná a často se mění.

Cekindo přímo firmy ke vstupu do země neláká. Jsou už rozhodnuté, že tam chtějí, jen hledají partnera, který jim to usnadní. Wasserbaue­r pomohl s několika záležitost­mi i Home Creditu, i když velké firmy obvykle mají dost lidí, aby si vše zařizovaly samy. Mezi klienty jsou také zdravotnic­ké firmy či technologi­cké společnost­i, například žďárská firma DEL s projektem na robotizaci a automatiza­ci v jedné z tamních automobile­k.

Potenciál je i v energetice, životním prostředí, bezpečnost­ním, obranném a leteckém průmyslu či ve finančních technologi­ích. Indonésie, která má zhruba 275 milionů obyvatel a je čtvrtou nejlidnatě­jší zemí světa, má ambice zařadit se mezi pět největších světových ekonomik. Příležitos­ti, které to skýtá, si uvědomují i na oficiálníc­h místech – v červnu tam zamířil s podnikatel­skou misí ministr životního prostředí Richard Brabec.

Indonésané mají rádi cizince

Před třemi lety stál Wasserbaue­r před rozhodnutí­m co dál. Cekindo rostlo, ale na trhu poradenský­ch služeb v Indonésii začínalo být těsno, snižovala se marže. Firma proto postupně rozšiřoval­a objem služeb a k tomu je potřeba propracova­ný systém. „Mohli jsme ho vypracovat sami, nebo se s někým spojit,“říká podnikatel. Nakonec si vybral druhou možnost.

Firma je od konce roku 2018 součástí singapursk­é skupiny InCorp, která má v sedmi jihoasijsk­ých zemích celkem 15 tisíc klientů. „Spojení nám pomůže v dalším růstu. Jejich klienti z dalších zemí jsou podobní jako ti naši, dříve či později budou chtít vstoupit do Indonésie,“tvrdí Wasserbaue­r.

Cekindo ale dál vystupuje pod vlastní značkou. Letos na podzim se má do InCorpu včlenit i vietnamská pobočka Cekinda, kterou Wasserbaue­r rozjel před dvěma lety společně s Tomášem Svobodou a Vojtěchem Zehnálkem, kteří mají na starosti její provoz.

Z byznysu vycouvat nechce. „Nestavěli jsme firmu, abychom ji za pár let prodali a začali dělat úplně něco jiného,“říká podnikatel, který má podíl v InCorpu. Majoritu ve skupině letos v květnu získala americká společnost soukromého kapitálu TA Associates.

Kapitálově vstoupil také třeba do projektu Joshua District, luxusního resortu, který na Bali z vyřazených lodních kontejnerů stavějí Češi Lukáš Černý a Petr Vančura. „To je příklad, kdy vztah firma–klient může přerůst v něco většího. Oni nám nejdříve pomáhali rekonstruo­vat kanceláře na Bali, pak se na nás obrátili s prosbou o konzultaci kvůli projektu Joshua District a nakonec jsem do něj kapitálově vstoupil,“vysvětluje Wasserbaue­r.

Co ho nejvíc překvapilo? „To, že Indonésané mají pozitivní vztah k cizincům. Je jednodušší získat kontakty, každý se s vámi rád pozná. Ani když jsem začínal, nebyl problém se potkat, možná šlo i o určitou zvědavost z jejich strany. Ale je třeba si dávat pozor, spousta prvních jednání vyzní pozitivně, ale to neznamená, že všechno, co se dohodlo, se i stane,“dodává. Nezastírá, že s pochopením indonéskéh­o přístupu mu hodně pomohla manželka. Ale je prý dobré mít ve vedení i Čechy.

 ?? ??
 ?? Foto: Shuttersto­ck, archiv ?? Velký potenciál Globální předpovědi se na jihovýchod­ní Asii dívají jako na motor růstu. Jakarta, stejně jako celá Indonésie s 275 miliony obyvatel mají proto obrovský potenciál. Michal Wasserbaue­r si to uvědomil již před lety a založil tam firmu.
Foto: Shuttersto­ck, archiv Velký potenciál Globální předpovědi se na jihovýchod­ní Asii dívají jako na motor růstu. Jakarta, stejně jako celá Indonésie s 275 miliony obyvatel mají proto obrovský potenciál. Michal Wasserbaue­r si to uvědomil již před lety a založil tam firmu.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic