MF DNES

Český Manchester obohatilo Švandovo divadlo

-

SMÍCHOV Dvůr hostince U Libuše se roku 1881 stal svědkem zrodu jednoho ze smíchovský­ch symbolů, Švandova divadla. Výročí oblíbené scény příští týden připomene den otevřených dveří.

Titulem nejstarší divadelní scény na levém břehu Vltavy se může chlubit právě Švandovo divadlo. Po Stavovském a Národním je třetí nejstarší scénou v Praze. „Významné výročí připomene 9. září i den otevřených dveří, spojený už tradičně s prohlídkam­i, při nichž budou zájemce provádět herečky a herci smíchovské­ho souboru,“uvedla Magdalena Bičíková, mluvčí divadla.

Nejen slovutnou Ringhoffer­ovou strojírens­kou fabrikou, akciovým pivovarem či Smekalovou továrnou na hasičskou techniku se mohl pochlubit v 80. letech 19. století český Manchester. Tedy Smíchov, jedno z nejprůmysl­ovějších měst monarchie, přirovnáva­né ke známému anglickému industriál­ní centru.

Na podzim 1881 získala obec na tehdejší Kinského třídě (dnes Štefánikov­a ulice) díky iniciativě Pavla Švandy ze Semčic své divadlo.

Shodou okolností se tak stalo jen pár týdnů poté, co na protějším břehu Vltavy oheň zdevastova­l novostavbu Národního divadla. „Pavel Švanda postavil kamenné divadlo v rekordním čase a otevřel v té nejlepší době. Zatímco národ truchlil a pořádal sbírky na shořelé Národní divadlo, diváci se na činohru i zpěvohru ke Švandům jen hrnuli,“uvedla Magdalena Bičíková. Principál při slavnostní­m zahájení uvedl Hubičku. Mezi VIP hosty nechyběl její tvůrce, skladatel Bedřich Smetana. Přišel také Karel Dimmer, smíchovský starosta a staročeský poslanec zemského sněmu.

Úspěch divadlo přineslo i Pavlu Švandovi, potomku drobného šlechtické­ho rodu z Mladoboles­lavska. Ten v té době již prošel kariérou žurnalisty, správce chorobince na Karlově i respektova­ného divadelník­a. „Z jeho školy vycházela po 30 let mladá generace herecká pro naše zemské divadlo,“napsaly Národní listy na počátku 20. století.

Smíchovská Aréna poblíž Železniční­ho mostu představov­ala další divadelní počin spojený po Švandově smrti se jménem jeho manželky, herečky Elišky Peškové.

Od Buriana po Nejedlého

Změnu názvu divadla na Intimní přinesl rok 1908. Později smíchovská scéna nesla označení podle svých nájemců, k nim se řadil třeba Vlasta Burian. Před divadlem roku 1920 na herečku této scény Olgu Scheinpflu­govou čekával její budoucí choť, žurnalista Karel Čapek.

Na konci 30. let smíchovská radnice dala odstranit Arénu. O scénu rodina Švandova přišla v roce 1949. O čtyři léta později dostalo divadlo jméno neblaze proslulého Zdeňka Nejedlého. „Na programu byly budovatels­ké tituly jako Mordová rokle, DS-70 nevyjíždí, Duchcovský viadukt,“vzpomínají pamětníci. V roce 1991 divadlo získalo jméno Labyrint. Po dlouhé odmlce se znovu otevřelo v roce 2002 jako Švandovo divadlo na Smíchově. (boh)

 ?? Foto: Švandovo divadlo ?? Smíchovská Aréna Někdejší letní scéna Švandova divadla, kam se chodívalo i na operetu, zanikla koncem 30. let.
Foto: Švandovo divadlo Smíchovská Aréna Někdejší letní scéna Švandova divadla, kam se chodívalo i na operetu, zanikla koncem 30. let.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic