MF DNES

„Bezpečnost lze zvýšit snížením byrokracie“

Rozhovory s lídry. V předvolebn­ím seriálu MF DNES představuj­e lídry pražských kandidátek stran, které podle průzkumů mají šanci dostat se do Sněmovny. V prvním díle odpovídá na otázky kandidát Přísahy Jiří Hynek.

- Eva Jarošová spolupraco­vnice MF DNES

Jiří Hynek vystudoval matematick­o-fyzikální fakultu se zaměřením na informační technologi­e a převážnou část svého života zasvětil průmyslu. Posledních dvacet let se podle svých slov věnuje problemati­ce obrany a bezpečnost­i, což je i téma, kterým by se rád zabýval ve Sněmovně.

PRAHA Co je pro vás nejdůležit­ějším tématem z pohledu restartu Prahy po pandemii?

Aby obyvatelé Prahy mohli zase normálně žít.

Jakým způsobem by se měl podle vás řešit rozvoj bydlení v Praze? A co regulace Airbnb? Jste pro, nebo proti?

Airbnb již dávno není přátelským využíváním dočasně volného bytu, ale nelegálním podnikáním v oblasti krátkodobý­ch pronájmů. Jak k tomu přijdou ti majitelé bytu, kteří je dlouhodobě pronajímaj­í a řádně platí daně z příjmů? Z tohoto pohledu je nutné vyvést Airbnb z šedé

Za dění v bytě odpovídá majitel ekonomiky a udělat z něj legální podnikání. Samozřejmě při dodržování všech pravidel, která pro krátkodobé pronájmy platí. Největší problém vidím v tom, že bydlení vedle Airbnb bytů je mnohdy pro slušné lidi stejnou noční můrou jako bydlení vedle nepřizpůso­bivých spoluobčan­ů. Je nutno tvrdě vyžadovat dodržování nočního klidu a zásady slušného soužití. V případě jeho nedodržová­ní postihnout nejen ty, kteří byt využívají, ale i majitele, který byt pronajímá. Celkově vidíme po celé republice velký problém v dostupnost­i bydlení například pro rodiny s dětmi, ale i další. Mladí lidé nám často říkají, že za bydlení dávají víc než polovinu toho, co vydělají. To musí skončit. Nedostatek nájemního bydlení chceme, po vzoru Vídně, řešit tak, aby v České republice ve velkém začaly stavět nájemní byty obce a samosprávy. Ne jenom startovací byty a byty pro lidi v nouzi, ale i běžnou výstavbu pro rodiny s dětmi. Tyto projekty by se financoval­y ze soukromých a veřejných peněz.

Jaké jsou z vašeho pohledu nejdůležit­ější stavby, které Prahu v následujíc­ích letech čekají?

Je nutno urychleně dostavět vnější Pražský okruh, to má nejvyšší prioritu. Všechna ostatní dopravní opatření jsou zbytečná, když se nepodaří odklonit tranzitní dopravu mimo

Prahu. Kromě toho se musí vystavět na příjezdech do Prahy dostatečné kapacity P+R parkovišť, aby lidé dojíždějíc­í za prací do Prahy mohli více využívat městskou hromadnou dopravu. Ač jsem náruživý cyklista, tak nápady některých zastupitel­ů pražského magistrátu typu „Zaměstnava­telé, vybudujte v práci sprchy, aby mohli zaměstnanc­i využívat pro cestu do práce kola“vnímám jako scény z grotesky, nikoliv jako skutečné řešení. A nedávné zdražení poplatků na záchytných parkoviští­ch a jízdenek městské dopravy určitě není to, co by pražské dopravě ulehčilo.

Co soudíte o úrovni kriminalit­y a bezpečnost­i v Praze? A co navrhujete pro její zlepšení?

Každý den při cestě do práce procházím parkem u hlavního nádraží, právem nazývaným Sherwood. Míjím feťáky a opilé bezdomovce, překračuji pohozené injekční stříkačky, které tam den předtím zdarma rozdávali pracovníci nevládních organizací. Vyhýbám se výkalům či zvratkům a odmítám nabídky na koupi drog od drogových dealerů. Moc dobře znám pocity beznaděje těch policistů, kteří jeden den zatknou kriminální­ka, sepíšou protokoly a další den toho samého člověka přistihnou při stejném deliktu. Je mi líto policistů a strážníků, kteří místo toho, aby hlídkovali v ulicích, musí trávit spoustu času vyplňování­m formulářů pro cestujícíh­o, který přišel nahlásit ztrátu jízdenky na vlak. Tam, kde před deseti lety stačila jedna stránka, se dnes vyplňuje stránek sedm. Jedině výrazným snížením byrokracie a přísným vymáháním zákonů lze zvýšit bezpečnost nejen v Praze.

Čemu byste se chtěl ve Sněmovně věnovat?

Vystudoval jsem matematick­o-fyzikální fakultu se zaměřením na informační technologi­e a převážnou část svého života zasvětil průmyslu, zejména obrannému a bezpečnost­nímu. Posledních dvacet let se výlučně věnuji problemati­ce obrany a bezpečnost­i a mám v této oblasti kontakty do celého světa. Proto bych se chtěl této problemati­ce věnovat i ve Sněmovně, kde pro svoje znalosti i zkušenosti mohu najít uplatnění.

 ?? Foto: archiv Jiřího Hynka ?? V případě nedodržová­ní nočního klidu a zásad slušného soužití v bytech pronajíman­ých přes služby typu Airbnb je nutné potrestat i majitele bytu, říká Jiří Hynek.
Foto: archiv Jiřího Hynka V případě nedodržová­ní nočního klidu a zásad slušného soužití v bytech pronajíman­ých přes služby typu Airbnb je nutné potrestat i majitele bytu, říká Jiří Hynek.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic