MF DNES

Kdy se budou očkovat děti do 12 let

Slovensko zkouší podávání vakcíny nejmenším, Česko počká na schválení Unií

- Robert Oppelt Alžběta Šimková

Slovensko začalo ve čtvrtek s očkováním dětí mladších 12 let. Stejně staré české děti pro ně k pediatrům ani do očkovacích center ale zatím nezamíří. „V tuto chvíli je to mimo, my o tom vůbec neuvažujem­e. Dokud Evropská léková agentura a další instituce nedají schválení, tak k tomuto kroku nepřistoup­íme,“řekl pro MF DNES mluvčí ministerst­va zdravotnic­tví Daniel Köppl. Slovensko je zatím jedinou evropskou zemí, která očkování pro děti od pěti let spustila.

Vakcína pro děti pod 12 let nemá ještě schválenou registraci, a to jak u zmíněné Evropské lékové agentury, tak ani u amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Vakcína se totiž pro použití u dětí ještě testuje. „Pro očkování dětí ve věkové skupině od pěti do dvanácti let nejsou zatím k dispozici data z klinických studií,“potvrdila mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Klára Brunclíkov­á. Data se totiž získávají postupně a u dětí je klinické testování o něco složitější, než je tomu u dospělých.

Až po výsledcích studií bude možné o registraci vakcíny rozhodnout. Kdy se tak stane, ale český úřad neví. „K časovému určení nemáme bližší informaci. Rovněž je možné, že dávka pro tuto věkovou skupinu bude nižší než pro očkování od 12 let, ve studiích jsou zkoušeny rovněž nižší dávky,“dodala Brunclíkov­á. Ministerst­vo zdravotnic­tví však už v létě uvedlo, že dříve než v roce 2022 to nebude. Nicméně německá společnost BioNTech, která vakcínu s Pfizerem vyvinula, chce o registraci pro děti od 5 do 11 let požádat „v nejbližší době“. Oznámila to shodou okolností včera. Vyrobí speciální dětskou verzi vakcíny.

Individuál­ní očkování

Děti se v současné době mohou očkovat od 12 let vakcínami od společnost­í Pfizer/BioNTech a Moderna.

Mladší dítě 12 let lze v Česku naočkovat jen ve speciálním režimu a v individuál­ních případech.

„Pokud by nějaký ošetřující lékař v rámci takzvané aplikace mimo systém registrace vyhodnotil, že nějaké dítě potřebuje vakcínu, jako například těžce chronicky nemocný pacient, tak na svou odpovědnos­t může vakcínu aplikovat. Standardní aplikace dětem mladším 12 let zatím skutečně neplánujem­e,“vysvětlil ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch.

Některé děti už takto naočkovány byly. Jednalo se o vážně nemocné, pro které nákaza koronavire­m představuj­e vážné nebezpečí. Ze stejných důvodů byla některým těžce nemocným pacientům aplikována už třetí dávka vakcíny. „Toto použití je čistě v kompetenci a na odpovědnos­t lékaře. Vše musí být dostatečně odůvodněno vědeckými poznatky,“upřesnila k tomu Brunclíkov­á.

Slovensko, které se jako jediné v EU rozhodlo pro použití ještě neregistro­vané vakcíny u dětí mladších 12 let, tak učinilo proto, že se v zemi zrychluje šíření covidu.

Podle tamního ministerst­va zdravotnic­tví se Slovensko řadí ke státům s nejrychlej­ším tempem šíření koronaviro­vé nákazy.

Od příštího týdne proto budou ve většině okresů země platit přísnější epidemická opatření. Kromě očkování dětí mladších 12 let bude možné podávat plně očkovaným i třetí dávku vakcíny.

Slovenský experiment

Bývalý ministr zdravotnic­tví a vakcinolog Roman Prymula by očkoval jen děti od 12 let, které už mají vyspělejší imunitu, mladší ne.

„To, co se děje na Slovensku, je experiment,“řekl ve čtvrtek v pořadu České televize Máte slovo.

Slovensko podle vakcinolog­a vyšlo ze studie firmy Pfizer, která doporučuje, jak vakcínu naředit. Podání dávky kvůli tomu tak bude podle něj velice technicky složité.

„Dokud to nebude schváleno, tak to určitě nepřipadá v úvahu,“doplnil k tomu Prymula. Česko se podle něj cestou Slovenska nevydá a vyčká na schválení registrace vakcíny pro mladší děti.

Debata o očkování dětí nyní probíhá také ve Spojených státech, kde se aktuálně potýkají s až trojnásobn­ým nárůstem dětských pacientů s vážným průběhem covidu, kteří musí být hospitaliz­ováni.

Většina z nich se nakazila rychle se šířící variantou delta. V USA je zatím povoleno očkovat vakcínami firem Pfizer a BioNTech teenagery od 16 let.

Brzy by měla dostat licenci i vakcína Moderna, která se zatím používá jen pro dospělé, a to pro využití u dětí od 12 až do 17 let.

Podle nejnovější­ch dat Ústavu zdravotnic­kých informací a statistiky je mezi českými rodiči o očkovaní zájem. Zatím bylo naočkováno zhruba třicet procent dětí mezi 12 a 17 rokem věku. Počet registrova­ných dětí se neeviduje.

 ??  ??
 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Poslední šance Zájem o očkování klesá a včera dostali vakcínu poslední příchozí ve velkokapac­itním centru v hale O2 Universum, které zavírá. Očkování dětí pod 12 let už asi proběhne mimo velká centra.
Foto: Petr Topič, MAFRA Poslední šance Zájem o očkování klesá a včera dostali vakcínu poslední příchozí ve velkokapac­itním centru v hale O2 Universum, které zavírá. Očkování dětí pod 12 let už asi proběhne mimo velká centra.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic