MF DNES

Strana č. 2 Švýcarská demokracie

-

Hnutí vzniklo v roce 2010 jako komunální uskupení Zdravé Hradiště, které hned uspělo ve volbách do uherskohra­dišťského zastupitel­stva. O čtyři roky později pod vedením současného pirátského poslance Františka Elfmarka uskupení úspěch ve městě zopakovalo. Během následujíc­ího volebního období se však jeho členové rozhádali a většina zastupitel­ů hnutí opustila. Oslabená formace pak v komunálníc­h volbách v roce 2018 propadla a svou činnost na tři roky utlumila. Do současné podoby se Švýcarská demokracie transformo­vala až na začátku letošního roku. Na celostátní úrovni chce nasměrovat Česko ke švýcarském­u modelu státu. Hnutí usiluje o federaliza­ci regionů, referendem schválenou ústavu či vojenskou neutralitu. Chce proto vystoupit z Evropské unie i Severoatla­ntické aliance. Za jednu z priorit označuje také zachování české koruny. Hnutí naopak rázně vystupuje proti ilegální migraci, Česko by si podle něj mělo chránit vlastní hranice podobně jako Maďarsko. Chce také prosadit přímou volbu soudců a státních zástupců.

V čele hnutí stojí ostravský živnostník Tomáš Raždík. Patrně nejznámějš­í tváří je však molekulárn­í bioložka Soňa Peková, která kandiduje jako jednička ve Středočesk­ém kraji. Do povědomí veřejnosti se dostala už loni na jaře, kdy během první vlny pandemie předpovída­la, že covid-19 do Vánoc zmizí. V současnost­i je známá svými kontroverz­ními názory na vládní opatření. Okamžitě by je zrušila a vše vrátila do starých kolejí před vypuknutím pandemie. Švýcarská demokracie v kampani sází na heslo „Stát v rukou občanů, ne občané v rukou státu“. V žádném z předvolebn­ích průzkumů se hnutí dosud neobjevilo, neboť nepřekroči­lo hranici jednoho procenta hlasů.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic