MF DNES

Restaurant v horách a úžasná Bojana

- Miroslav Bobek ředitel Zoo Praha

Již během cesty do pohoří Rodopy jsme obdrželi zprávu, že restaurant, který se chystáme navštívit, je dobře zásoben. V okolí sice zrovna nebyl k dispozici žádný padlý kus dobytka, ale více než dostatečně ho nahradilo množství vnitřností z nejbližšíc­h jatek. Abyste mě špatně nepochopil­i: šlo o „restaurant“pro supy. Významnou příčinou úbytku supů se totiž stal nedostatek potravy neotrávené jedovatými návnadami a nezatížené chemikálie­mi. Supí „restaurace“tento problém do určité míry eliminují – proto také provoz jedné z nich financuje naše zoo.

Naše návštěva „Grand Restaurant­u Potočnica“proběhla minulou sobotu, shodou okolností na Mezinárodn­í den supů. Na místo jsme dorazili časně ráno a vskrytu nedaleko od plošiny, na níž bylo „prostřeno“pro supy, tiše čekali. Za svítání se ozval šustot křídel. Přilétli první supové bělohlaví a začali hodovat. Z nevelké vzdálenost­i na ně byla působivá podívaná: natahovali dlouhé, krky, pařáty si přidržoval­i potravu a klovali do ní mohutnými zobany… Postupně se jich před námi shromáždil­o na sedmdesát!

Vzápětí po prvních supech bělohlavýc­h přilétli i mnohem menší supové mrchožraví. Ti nás zajímali ještě víc. Jsou nejen vzácnější, ale naše zoo také řídí jejich Evropský chovný program a významně se angažuje v jejich návratu do přírody. Postupně před námi defilovalo šest „mrchožrout­ů“: mladí, tmavě zbarvení jedinci i dospělí bílí ptáci. S napětím jsme čekali, jestli se neobjeví „mrchožrout“, který by měl na zádech vysílač. Šlo by o samičku Bojanu, která je opravdu výjimečná.

Bojanu jsme v roce 2017 odchovali v naší zoo. Koncem téhož roku odešla na první „delay releasing“do Rodop. Při použití této metody jsou odchovaní ptáci ve voliéře drženi až do následujíc­ího jara a teprve potom vypuštěni do volnosti. Do Afriky tudíž neodletí v prvním, ale až ve druhém roce života, kdy jsou mnohem silnější a zkušenější a míra jejich přežití se zásadně zvyšuje. Bojana byla jedním z prvních čtyř „mrchožrout­ů“, kteří se v květnu 2018 takto vrátili do přírody. V září se pak vydala do Afriky, kde „mrchožrout­i“tráví první léta života. Pobývala zejména v Čadu – a letos 4. května se vrátila do Rodop! Až po ní následoval­i další jedinci vypuštění „delay“metodou, takže Bojana si připsala prvenství.

Celé hodiny jsme na Bojanu marně čekali. Její nepřítomno­st nám alespoň částečně vynahradil přílet zástupce třetího druhu v Evropě žijícího supa, a to supa hnědého. Když jsme z úkrytu odcházeli, byl jsem plný zážitků, ale přesto jsem pociťoval drobné zklamání…

Byl však Den supů. O několik hodin později jsme Bojanu přece jen spatřili. Spolu s dalšími supy mrchožravý­mi kroužila nad svahy poblíž „Grand Restaurant­u Potočnica“. Byl na ni úchvatný pohled! Majestátně plachtící Bojana, naše úžasná Bojana, byla odpovědí na otázku, proč do své práce vkládáme tolik úsilí…

 ?? Foto: Miroslav Bobek ??
Foto: Miroslav Bobek
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic