MF DNES

Spisovatel

Ivan Klíma

- — Alena Slezáková

Jeden z nejpřeklád­anějších českých autorů, jehož knihy vyšly ve třech desítkách jazyků, oslaví 14. září devadesáti­ny. Vystudoval češtinu a literární vědu, v 60. letech pracoval jako redaktor Literárníc­h novin a Listů. V období normalizac­e mohl publikovat jen v samizdatu či v zahraničí. Jeho dílo je žánrově velmi pestré, zahrnuje reportáže, povídky, romány, dramata i knihy pro děti. Jeho první povídkový soubor Bezvadný den vyšel v roce 1960. Z dalších titulů uveďme román Stojí, stojí šibenička, Lásku a smetí, dramata Zámek a Porota. Velkou pozornost získaly jeho paměti Moje šílené století.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic