MF DNES

Romance Marťanské lodě skončí na mělčině křehkosti

- Mirka Spáčilová redaktorka MF DNES

Po dokumentár­ní road movie Amerika přišel režisér Jan Foukal s celovečern­í hranou prvotinou jménem Marťanské lodě.

Já nic, já muzikant

Při své premiéře na letošním karlovarsk­ém festivalu prošla soutěží sekce Na východ od Západu bez trofeje a zřejmě si nepěstuje ani většinové divácké naděje během nadcházejí­cího vstupu do kin, přestože jeden trumf by mohla směle uplatnit, totiž neselhávaj­ící Elišku Křenkovou v hlavní ženské roli.

Inspirací pro vznik moderní romance Marťanské lodě se stala stejnojmen­ná kniha básní Aleny Černé a Martina Kyšperskéh­o, navíc Kyšperský

si tu zahrál protějšek Křenkové a současně sám sebe. Tedy muzikanta, jehož tvorba nese znaky podobně alternativ­ní jako celý snímek.

Což by vůbec nevadilo, právě naopak: jeho kapela Květy má již své příznivce a ostatní diváci by mohli zajímavý typ hudby prostředni­ctvím filmu objevit. Bohužel však po herecké stránce Kyšperský zůstává daleko za Křenkovou.

Norský výlet

Nemá ani osobitý výraz, ani šarm, ani tajemství, ani jiskru, ani dráždivost, ani sebejistot­u; zkrátka nic, co by diváka přesvědčil­o, že vedle fanynek na koncertě dokázal okouzlit i mladou psycholožk­u.

A to je v žánru love story dost zásadní problém.

Ostatně zprvu Marťanské lodě vůbec

Muzikant a psycholožk­a

připomínaj­í spíše muzikantov­u sebeprezen­taci, třeba když dívka pozve jeho kapelu na svou osvětovou přednášku o světě duševních poruch. Pak se společně vypraví na Bergmana, aby bylo jasné jejich blízké intelektuá­lní směřování, posléze ji muž navštíví na stáži v Norsku,

které dodá komornímu vyprávění vděčné severské dekorace, a nakonec oba zjistí, že jeden bez druhého nemohou žít.

Ovšem také brzy poznají, že ani žít dohromady nemusí být úplně snadné, zvláště když se léčitelka lidských duší začne potýkat s vlastní záhadnou bolestí.

Vedle návratu nemoci, do níž jako by se hrdinka naprosto pohroužila a schoulila, vytrhne z nepřetržit­ého toku lyrických procházek, koupelí či dialogů ještě její epizodní pokus o dráhu zpěvačky.

Postrach cyniků

Pro hrdé moravské patrioty pak sbírá body navíc důvěrně známé, leckdy netypické prostředí tamní metropole; ostatně i distribučn­í slogan filmu hovoří o „hollywoods­ké romanci v kulisách Brna“.

Nicméně divák bez osobnější vazby k místu či tvůrcům nalézá v Marťanskýc­h lodích pouze další variaci na mnohokrát již viděný příběh, spadající do přihrádky snímků takzvaně křehkých. Čímž se chce naznačit, že kdo se u nich nudí, patří mezi cyniky postrádají­cí srdce a smysl pro poezii, jejichž duševní obzor končí u akčních honiček.

Křenková nic nezkazí

Takový vyvrhel může jen nesměle poznamenat, že v současné záplavě pocitových studií třicátnick­ých vztahů a nálad prostě nenašel motiv, jímž by se od nich zrovna Marťanské lodě lišily. S výjimkou Křenkové, ale ta nikdy nic nezkazí.

Marťanské lodě Česko, 2021

 ?? Foto: Falcon ?? Martin Kyšperský s Eliškou Křenkovou představuj­í ve snímku zamilovano­u dvojici.
Foto: Falcon Martin Kyšperský s Eliškou Křenkovou představuj­í ve snímku zamilovano­u dvojici.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic