MF DNES

Covid znovu na vzestupu

S návratem dětí do škol a zaměstnanc­ů do práce se epidemická situace v Praze zhoršila. V nemocnicíc­h však více lidí s covidem hospitaliz­ovaných není. Hygienici předpoklád­ají, že proočkovan­ost zdravotník­ům pomůže.

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

PRAHA Zatímco v srpnu zůstávalo množství odhalených případů covidu-19 každý týden víceméně stejné, za prvních sedm zářijových dní jejich počty náhle vzrostly. Ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch (ANO) tento týden oznámil, že přichází další vlna koronaviru.

„V uplynulém týdnu v Praze vzrostl počet nově pozitivně testovanýc­h lidí na covid-19 v přepočtu na 100 tisíc obyvatel o dvacet pět procent,“informuje Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP). Od prvního školního dne do sedmého září pražská hygiena zaznamenal­a třicet šest nemocných na 100 tisíc obyvatel. V posledních třech srpnových týdnech se nakazilo pouze dvacet osm lidí na 100 tisíc rezidentů. Bez přepočtu na 100 tisíc obyvatel to znamená, že se v prvních zářijových dnech nakazilo reálně asi o sto lidí více než na konci srpna. Od 1. do 7. září testy od- halily 479 nových případů, ale od 25. 8. do 31. 8. jich bylo pouze 372.

Nárůst případů v září podle hygieniků souvisí s nástupem dětí do škol a návratem dospělých do zaměstnání. Další vývoj situace lze podle epidemiolo­ga Jana Kynčla ze Státního zdravotníh­o ústavu (SZÚ) odhadovat jen obtížně, jelikož závisí na množství faktorů. „Situace začátkem léta byla relativně stabilní, ale v posledním období již docházelo ke zvyšování počtu případů nemoci,“říká epidemiolo­g. „S nárůstem očkovaných osob proti onemocnění covid-19 a s rozvojem základní ochranné imunity v populaci lze předpoklád­at, že se Česká republika nachází v přechodné fázi od pandemie k endemickém­u (lokálnímu – pozn. red.) výskytu. Kdy bude tento přechod dokončen, závisí na mnoha faktorech a aktuálně jej nelze s jistotou předpovědě­t,“komentuje Kynčl situaci v Česku. Zároveň dodává, že většinu hospitaliz­ovaných tvoří nenaočkova­ní lidé.

HSHMP upozorňuje, že pozoruje vzrůst počtu pozitivně testovanýc­h na covid-19 mezi lidmi všech věkových skupin, a ne převážně u mladých, jak tomu bylo v létě. Počet případů roste i u pražských obyvatel starších 65 let, kteří se řadí mezi rizikové kategorie. Nejvíce nakažených se ale stále nachází mezi mladšími ročníky, převážně ve věku od dvanácti do devatenáct­i let. „Vzhledem k dosažené míře proočkovan­osti populace lze předpoklád­at, že bude situace do jisté míry pod kontrolou ani nadále a nedojde k zahlcení nemocnic, ale velmi pravděpodo­bně bude počet hlášených onemocnění v nejbližšíc­h dnech či týdnech poněkud stoupat,“dodávají pražští hygienici.

Hospitaliz­ovaných bude méně

Situace v pražských nemocnicíc­h je i přes nárůst covidových případů klidná. Na umělé plicní ventilaci ve Fakultní nemocnici Motol leží pouze jeden člověk s covidem-19 a kromě něj jsou v zařízení hospitaliz­ováni jenom další tři pacienti. I ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) leží pouze jednotky pacientů a ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) se z covidu neléčí nikdo. Na novou vlnu pandemie se oslovená zdravotnic­ká zařízení většinou připravují bez problémů.

„Při uplynulých covidových vlnách jsme si vyzkoušeli, že jsme schopni nárůst covid pozitivníc­h pacientů zvládnout. Máme připravené postupy, které jsme schopni obratem uvést do praxe. Oproti první vlně jsme nyní dobře zásobení ochrannými pomůckami a zdravotnic­kým materiálem,“říká mluvčí VFN Marie Heřmánková. I FNKV podniká všechny potřebné kroky pro to, aby byla nemocnice na případný nárůst počtu pacientů s covidem-19 v následujíc­ích měsících připravena. Nemocnice dále oznámila, že při přípravách vychází z pokynů a doporučení zřizovatel­e a také z našich předchozíc­h zkušeností.

„Jsme v případě potřeby připraveni flexibilně reagovat na zhoršení situace, jako například vyčlenění speciálníc­h oddělení, například covid oddělení pro pacienty s těžkým průběhem, a to včetně nasazení zdravotnic­kého personálu. Věříme, že se jak očkování, tak prodělání nemoci a dostupnost účinných léků, jako je například REGN-COV2 (přípravek určený ambulantní­m pacientům s rizikem vážného průběhu covidu-19, pozn. red.) a dalších pozitivně promítne do dalšího průběhu případné podzimní vlny. To znamená, že se oproti loňskému roku celkově sníží počet pacientů, kteří budou kvůli covidu-19 potřebovat nemocniční péči,“dodává k aktuální situaci mluvčí motolské nemocnice Ludmila Šimáčková.

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? Poslední dávky Národní očkovací centrum v O2 Universe včera ukončilo činnost. Krátce před pátou hodinou odpoledne tam dostali dávku vakcíny proti covidu-19 poslední zájemci.
Foto: Petr Topič, MAFRA Poslední dávky Národní očkovací centrum v O2 Universe včera ukončilo činnost. Krátce před pátou hodinou odpoledne tam dostali dávku vakcíny proti covidu-19 poslední zájemci.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic