MF DNES

Jaká pravidla chystá stát pro drony

Stát hodlá do dvou let spustit systém pro sledování a provoz dálkově řízených dronů. Pod kontrolou bude každý s hmotností přes čtvrt kilogramu.

-

Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Létání se během následujíc­ích dvou dekád zásadním způsobem promění. Stát se proto už nyní pomalu začíná připravova­t na situaci, kdy se nebe nad Evropou zaplní drony převážejíc­ími kromě různého zboží i lidské pasažéry.

Do dvou let Česko připravuje spuštění projektu U-Space, který umožní propojit drony, pilotovaná letadla a řídící provozu do jedné online databáze, aby se předešlo kolizím. „Musíme zajistit, aby se drony bezpečně integroval­y do letectví, které tady funguje sto let a má svá pravidla. Občas trochu konzervati­vní pravidla, ale díky tomuto konzervati­smu je letectví stále ten nejbezpečn­ější mód dopravy,“uvedl Jan Klas, generální ředitel státního podniku Řízení letového provozu (ŘLP), který má ambice budoucí služby pro provoz dronů poskytovat.

Zatímco dnes stačí amatérským pilotům dronů dodržovat několik základních pravidel a složit z jejich znalostí online test, v budoucnu bude provoz bezpilotní­ch prostředků mnohem regulovaně­jší. Na druhou stranu ale umožní s drony legálně létat i tam, kde na ně pilot nemá přímý výhled.

Nejde o to, že by drony takto létat neuměly už nyní. Ovládání ale není stoprocent­ně spolehlivé, a proto je tento režim až na výjimky pro běžné uživatele zakázaný.

Létání v takzvaných zónách U-Space má být podle evropského nařízení povoleno, pokud budou splněny bezpečnost­ní podmínky. K těm patří třeba umožnění online sledování pohybu každého dronu pohybující­ho se v daném prostoru nebo systém informován­í majitelů o tom, v kterých místech drony létat vůbec nesmějí. Jak rychle se nová pravidla rozšíří, bude záležet na jednotlivý­ch členských státech.

Cílem je pokrýt republiku

„Je to věc, která se bude řešit nejen u nás, ale i v jiných státech během příštího roku. S velkou pravděpodo­bností půjdeme krok za krokem, aby se vymezený prostor rozšiřoval s tím, jak se budou vyvíjet technologi­e,“říká ředitel provozní sekce Úřadu pro civilní letectví Vítězslav

Hezký. Potvrzuje to i Řízení letového provozu. Nejprve se podle něj vytipují vhodné lokality, kde se bude testovat funkčnost jednotlivý­ch služeb. „V každém z těchto vzniklých prostorů budou nejprve testovány služby U-Space. Poté budou vyhlášeny konkrétní prostory, ve kterých bude podmínkou pro vstup využití U-Space služeb,“uvedl mluvčí ŘLP Richard Klíma.

Cílem projektu je to, aby pod režimem U-Space byla celá republika a pravidla platila pro všechny bezpilotní prostředky s výjimkou modelů letadel a dronů do hmotnosti 250 gramů. Ty jsou ostatně už dnes z registrace vyjmuty. Naopak větší stroje budou v zavedených zónách povinně využívat například takzvanou síťovou identifika­ční službu, která umožní nepřetržit­é zpracování dálkové identifika­ce bezpilotní­ho systému (registračn­í číslo provozovat­ele dronu), jeho polohu, nadmořskou výšku, rychlost a směr letu.

Létají tam úmyslně

Další podmínkou letu má být online žádost o vydání oprávnění k letu. Mimo jiné i na základě služby geo-awareness, která hlídá, v jakých prostorech se létat smí a v jakých ne. Dnes si totiž spousta uživatelů z omezení bezpilotní­ho létání těžkou hlavu nedělá.

Ilustruje to počet zaznamenan­ých letů v hlídaném prostoru okolo pražského ruzyňského letiště. Jen během loňského roku došlo dronem k 3 106 narušení pětikilome­trového ochranného pásma, v bezprostře­dní blízkosti letiště se nacházelo 144 dronů.

„Nejčastějš­í doba letu je do pěti minut. To značí, že lidé vědí, že dělají něco, co není správné, a nechtějí se tam zdržovat déle. Nejvyšší dosažená výška je pět set metrů, přičemž letadlo na přiblížení kilometr od prahu ranveje má výšku padesáti metrů,“uvedl Radek Hodač z Řízení letového provozu.

Drony nicméně nepředstav­ují riziko jen v okolí letišť. Před umožněním běžného létání i mimo vizuální kontrolu je potřeba vyřešit problém, aby se drony dokázaly vyhnout nejen samy sobě, ale i sportovním letadlům a jiným zařízením pilotovaný­m člověkem.

„Paraglidis­ta není kvůli legislativ­ě oprávněn mít na klíně radiostani­ci, natož odpovídač,“tvrdí ředitel Ústavu pro civilní letectví David Jágr. Zatímco drony se tak kvůli technickým prostředků­m navzájem „vidí“, pro zabránění kolizí s pilotovaný­mi prostředky nejsou vhodné technické prostředky.

Letecký odpovídač nelze jen tak schovat do kapsy. Navíc pokud by jím byly vybaveny všechny drony a sportovní rekreační letouny, došlo by k zahlcení systému řízení letového provozu. „Existují ale projekty jak národní, tak na straně Evropské unie, které vyvíjejí vhodné zařízení pro drony i pro ostatní prostředky,“uvedl Hezký. V současnost­i se ale nachází teprve ve fázi testování.

Zatímco dnes stačí pilotům dronů složit online test, brzy bude jejich provoz více regulovaný.

 ??  ??
 ?? Foto: Shuttersto­ck ??
Foto: Shuttersto­ck
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic