MF DNES

Lukáš Kolářík

-

Piráti a STAN

Současná právní úpra- va už umož- ňuje obra- nu se zbra- ní proti útočníkovi – a to nejen ve vlastním domě, ale kdekoliv. Přičemž obrana nesmí být zjevně nepřiměřen­á způsobu útoku. To je velmi dobrá pojistka proti excesu z hranic nutné obrany a krajní nouze. Zejména při použití zbraně střelné. Soudy v těchto případech musí zohledňova­t, že je obránce doma, na nejbezpečn­ějším místě pro sebe a svou rodinu, vůči níž cítí vysokou míru odpovědnos­ti. Pokud budou soudy zohledňova­t toto hledisko, nebudeme systém „můj dům, můj hrad“potřebovat, protože stávající úprava bude fungovat. Pokud budou rozhodnutí soudů nepředvída­telná, „doktrína hradu“může být i kontraprod­uktivní. Bude totiž poskytovat držitelům zbraní falešný pocit, že mohou použít svou zbraň k obraně dle libosti, a bude docházet k překročení mezí nutné obrany a krajní nouze.

Současný zákon je dostatečný, brání totiž i možnému zneužití obráncem.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic