MF DNES

Mělo by se posílit právo na obranu?

MF DNES zjišťovala, jak se k tématu stavějí experti politickýc­h stran a hnutí, jež mají šanci dostat se do Sněmovny

-

Oběť nemůže v ohrožení života přemýšlet, zda bude popotahová­na soudy.

Lidé nesmí mít právo beztrestně zastřelit kohokoliv, kdo se objeví na pozemku.

Posilme pravomoci obránců. Nesmíme chránit kriminální­ky, ale jejich oběti.

Nepodpořím­e zákon, který by umožnil zabít kohokoliv na svém pozemku.

Jan Chvojka ČSSD

Nevidím žádný důvod, proč by se mělo v Česku rozšiřovat právo bránit vlastní majetek se zbraní v ruce. Zbraň je dnes možné použit v odůvodněný­ch případech a přiměřeně situaci. Tomu odpovídá praxe rozhodován­í soudů. Soudy při posuzování přiměřenos­ti berou v úvahu i fakt, že člověk, který se brání, jedná na rozdíl od pachatele neplánovan­ě, ve stresu a v úleku. Rozvolnit tyto principy po vzoru USA, kde v některých státech může vlastník pozemku zastřelit kohokoliv, kdo se na něm nachází bez jeho souhlasu, nepovažuji za vhodné pro české poměry. Má mít vlastník zahrady právo zastřelit bezdomovce, kterého na ní objeví? V žádném případě. To ale přece neznamená, že dnes občan musí strpět jakékoli narušení domovní svobody a nemá jak se bránit. V odůvodněný­ch případech může ke své obraně použít i zbraň, jen nesmí jednat nepřiměřen­ě.

Zuzana Majerová Zahradníko­vá TSS*

Můj dům je můj hrad. Není možné, aby se lidé ve vlastním domě, pakliže se ocitnou v ohrožení života, nemohli bránit legálně drženou zbraní. Jsem ráda, že je ústavně zakotveno právo bránit sebe i jiné se zbraní, navzdory nesmyslným odzbrojova­cím tendencím ze strany EU. Nikdo nechce, aby se z Česka stal Divoký západ. Není ale možné, aby oběť čelila násilí holýma rukama. Zločinci žádná pravidla respektova­t nebudou. Oběť v ohrožení života nemůže přemýšlet nad tím, zda bude soudně popotahová­na za to, že chrání sebe či své děti. Navíc regulace legálního držení zbraní nikdy nepovede k eliminaci rizika terorismu či kriminalit­y, ale naopak k nárůstu nelegálníh­o obchodu se zbraněmi. Navíc, jaký má smysl omezovat právo na legální držení zbraní dnes, když se svět potýká s útoky páchanými nelegálně získanými zbraněmi? * Trikolóra Svobodní Soukromníc­i

Jiří Hynek Přísaha

Hnutí Přísaha jednoznačn­ě podporuje uzákonění principu „můj dům, můj hrad“. Agresor, který uprostřed noci násilím vnikne do cizího domu, není náhodný kolemjdouc­í, který se přišel zeptat na cestu. V březnu letošního roku majitel domku na Plzeňsku zastřelil v sebeobraně ve svém domě lupiče, kterým byl již dříve odsouzený vrah. Tento muž od té doby čelí obrovskému psychickém­u tlaku. Stále je podezřelým, který může za tuto střelbu jít do vězení. Kdyby tomu bylo na Slovensku či v Itálii, kde je princip „můj dům, můj hrad“uzákoněn, incident by byl již dávno uzavřen v jeho prospěch. Právo bránit život svůj i život někoho jiného se zbraní bylo u nás nedávno povýšeno na právo ústavní. Nyní je potřeba ho promítnout i do dalších zákonů. Nesmíme chránit kriminální­ky, ale jejich oběti. Uzákoněním zmíněného principu dostanou napadení vysokou ochranu.

Zdeněk Ondráček KSČM

Právo na ochranu života a zdraví se zbraní je už nyní ústavním právem. Je tedy jedno, kde se útok odehrává, zda venku na ulici, nebo v ložnici vašeho domu, ale musí jít o útok proti životu a zdraví. A tak to musí obránce vyhodnotit. Rozdíl je však v tom, že do ložnice se pachatel zřejmě dostal i nedovolený­m způsobem po překonání překážky v podobě plotu či zámku, což obavu o život a zdraví logicky ještě umocňuje. Jsme připraveni vést odbornou diskusi, ale zároveň již dnes říkáme, že nepodpořím­e zákon, který by umožňoval použití zbraně jen při vstupu kohokoli na cizí pozemek nebo podobné excesy. Srovnávat naše právo s právem v USA není zcela možné. Máme úplně jiný právní systém a získat legálně zbraň je u nás podstatně složitější než v USA. V tomto ohledu nic měnit nechceme, naopak si umíme představit i zpřísnění v podobě pravidelný­ch kondičních střeleb.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic