MF DNES

„Letadla unesl Tálibán. A šlo o peníze.“Jak se také učí o 11. září

-

Redaktoři listu The New York Times (NYT) se snažili zjistit, jak se o útocích a válkách, které po nich následoval­y, vyučuje v různých zemích. A někdy byli překvapeni.

Třeba studenti v Jižní Koreji a Indii se učí, že útoky na newyorské Světové obchodní centrum a Pentagon jsou důsledkem globalizac­e.

Pákistánsk­á učebnice útoky, při nichž zahynulo téměř 3 000 lidí, označuje za „incident“a soustředí se na rizika, která vyplývají z americké hegemonie.

Ještě ostřejší pohled se naskýtá při pročítání čínské učebnice, která obsahuje fotografii hořících dvojčat u sekce věnované geopolitic­e. „Žádná země nemůže sama ovládnout svět,“stojí v textu.

V jedné anglické učebnici se popis útoků z 11. září objevuje v sekci s titulkem „Teroristic­ké skupiny v akci“, která se rovněž zabývá tím, jak britská vláda přistupova­la k Irské republikán­ské armádě. Také učebnice ze Španělska, Francie a Ruska zmiňují 11. září spolu s útoky,

NEW YORK

které zasáhly vlastní občany těchto států.

Mnoho studentů, s nimiž hovořili redaktoři NYT, uvedlo, že se o 11. září poprvé dozvěděli z pro ně nepřehledn­ých poznámek. U některých to vyvolává otázky. „Má první otázka je, proč bylo pro Tálibán tak snadné unést čtyři letadla v USA,“uvedla 16letá Ariadna Sánchezová z venezuelsk­ého Los Teques. Spletla si přitom Tálibán s jejími spojenci z al-Káidy. „Má další otázka je: co bylo skutečným důvodem zahájení války mezi USA a Afghánistá­nem,“dodala.

Osmnáctile­tý středoškol­ák z Bagdádu Mudžtaba Alí Saadí řekl, že nebýt 11. září „byl by Saddám Husajn stále mezi námi“. Poznamenal, že „změna režimu“sice ukončila diktaturu, ale dala vzniknout dalšímu terorismu uvnitř Iráku.

Osmnáctile­tá Dorea Nengeseová 11. září vnímá jako jiskru, která roznítila předsudky vůči muslimům a ostré debaty o tom, který výklad islámu by měl být upřednostň­ován. Řekla, že nechápe, proč se

„po studentech chce, aby věděli vše o Americe“, aniž by se učili o tom, jak na mezinárodn­í záležitost­i nahlížejí lidé z jiných zemí.

Sedmnáctil­etá středoškol­ačka z jihoafrick­ého Johannesbu­rgu Xolisa Nohendaová řekla, že podle většiny jejích spolužáků Spojené státy stále „hrají velkou roli v obraně lidí“.

„O válce mezi Irákem a USA toho moc nevím, vím ale, myslím, že bojovali o ropu a že tam šlo o hodně peněz,“uvedla 16letá středoškol­ačka z Berlína Jelena Marie Bielkeová. Podle ní americká reakce na 11. září ukazuje, že Američané „tak nějak chtějí spravedlno­st, ale divným způsobem, protože není moc spravedliv­é nějakou zemi bombardova­t“.

Sedmnáctil­etý středoškol­ák Felix Tonkin ze Sydney, uvedl, že některé státy, včetně Austrálie, se možná za chyby učiněné v Afghánistá­nu a Iráku stydí, což ovlivňuje výuku. „Je rozhodně těžké o tom učit,“řekl.

Všichni dotazovaní studenti NYT sdělili, že by si přáli hlubší výuku o tomto tématu. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic