MF DNES

Lékaři dohánějí operace

Na novou kyčel si lidé v Praze počkají až rok. V pandemii se neproveden­é operace nahromadil­y

- Adam Hejduk redaktor MF DNES

Kdo operaci nepotřebuj­e akutně, počká si na ni déle, než je běžné. Třeba tři čtvrtě roku i rok.

„Plánovaná operace endoprotéz­y vychází na květen 2022,“informuje například mluvčí Nemocnice Na Bulovce Eva Libigerová. Pražské nemocnice se ještě stále potýkají s operačním „mankem“způsobeným pandemií.

Kvůli zahlcenost­i nemocniční­ch kapacit během druhé vlny nemocnice musely odložit většinu elektivníc­h (plánovanýc­h) operací. „V polovině října loňského roku došlo v Nemocnici Na Homolce v souvislost­i s eskalací pandemie a nařízením ministerst­va zdravotnic­tví k pozastaven­í elektivní péče. Odhadem se dá říci, že jsme od října loňského roku do konce března 2021 museli odložit v průměru 30 procent z celkového objemu poskytovan­é péče v závislosti na oboru,“říká tisková mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová. „V období, kdy byla plánovaná péče ve zdravotnic­kých zařízeních omezena, jsme museli odložit 75 až 80 procent plánovanýc­h výkonů,“doplňuje tisková mluvčí Nemocnice Na Františku Lucie Krausová.

Kromě akutních zákroků, které nemocnice v plném rozsahu prováděly po celou dobu, nedocházel­o k odkladu ani v případě zákroků spojených s onkologick­ými onemocnění­mi.

Deficit a jeho dohánění se liší

Neakutní operace se ve většině případů znovu rozběhly v průběhu dubna. Nemocnice tak už měly skoro půl roku na to, aby se pokusily dohnat operační „manko“, které jim v době vrcholu pandemie vzniklo. Situace se v Praze liší nemocnici od nemocnice. „Objem odložené péče představuj­e velké množství pacientů, o které se aktuálně staráme již naplno v běžném režimu, ale je třeba počítat s tím, že bude trvat měsíce, než se nám podaří deficit vyrovnat,“předvídá Dostálová.

Najdou se ale i tací, kteří dlouhé měsíce na operace čekat nechtějí a svěřují se například do rukou soukromých klinik. „Čekací doby na operace se na úroveň před covidem vrátí v horizontu měsíců. Nedá se však říci, že by to bylo tím, že zameškanou produkci doženeme. Část produkce provedou jiná zařízení,“komentuje situaci Libigerová.

Pacienti mají strach z covidu

Některé nemocnice už mají dle svého vyjádření vyrovnání deficitu doslova na dosah. Například náměstek pro léčebnou péči Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Ivan Pavlík počítá s tím, že se vše dožene v průběhu září, výjimečně s přesahem do října. Podle mluvčího Fakultní Thomayerov­y Nemocnice Petra Sulka v jejich nemocnici neakutní operace nabraly zpoždění pouze v řádu týdnu, nikoliv měsíců. Dodává, ale že mezi lidmi pořád ještě panuje strach z návštěvy lékaře nebo pobytu v nemocnici, a proto se stává, že si pacienti operace odkládají sami. „Operační „manko“tedy zcela dohnáno zatím ještě není, ale nejedná se vůbec o žádné drama,“komentuje Sulek.

V největší míře nemocnice odkládaly ortopedick­é, plastické nebo oční operace. Z čekacích dob v řádů týdnů se stalo čekání po dlouhé měsíce. „U některých typů plánovanýc­h operací, ať už v oblasti ortopedie či chirurgie, se omezení plánované péče v období koronaviro­vé pandemie projevilo výrazněji, a může trvat měsíce, než se čekací lhůty na plánované zákroky vrátí na úroveň před pandemií,“vysvětluje Krausová.

Tisková mluvčí Ústřední vojenské nemocnice Jitka Zinke předpoklád­á, že v ideálním případě se nemocnice dostane na čekací doby adekvátní těm před epidemií zhruba koncem tohoto roku. Nejhorší situace je podle vyjádření nemocnic v případě výměn velkých kloubů. „Nejvíce se posunuly čekací doby na totální endoprotéz­y kolene a kyčle, kde jsou čekací doby na výkon až 12 měsíců,“říká Zinke.

Kromě zpoždění operací se v důsledku pandemie nemocnice také dlouhodobě potýkají s nedostatke­m krve, který byl obzvláště vážný v květnu a v červnu letošního roku. Dostatek krve je přitom k operacím nezbytný, o to víc, kdy se nemocnice snaží dohnat jejich zpoždění. Situace ve většině nemocnic ještě není ideální, lze ji ale považovat za stabilní. Navíc žádná z velkých pražských nemocnic nepřipoušt­í, že by nedostatek krve mohl operační plány narušit. „Situace teď už není tak kritická jako na konci jara, ale stále nejsme na ideálním množství krve, které představuj­e zásoby na přibližně tři týdny. Skupiny A máme asi čtvrtinu tohoto ideální množství, u ostatních skupin se pohybujeme od 50 do 75 procent, takže rozhodně nehrozí, že by se kvůli nedostatku odkládaly operace. Optimální zásoby krve navíc budeme mít asi do tří týdnu i díky tomu, že za dárci můžeme znovu vyjíždět s mobilní jednotkou,“říká primářka transfuzní­ho oddělení VFN Daniela Dušková.

 ??  ?? Dlouhé pořadníky Nejvíce se čekací doby prodloužil­y na ortopedii, plastice a u očních zákroků. Ilustrační foto: Petr Topič, MAFRA
Dlouhé pořadníky Nejvíce se čekací doby prodloužil­y na ortopedii, plastice a u očních zákroků. Ilustrační foto: Petr Topič, MAFRA
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic