MF DNES

„Testování končí předčasně“

Covid pozitivníc­h ve školách přibývá, další testy možná zakoupí Praha ze svého rozpočtu

- Ivo Horváth redaktor MF DNES

Před podceněním rizika šíření covidu-19 ve školách varuje pražský radní pro školství Vít Šimral (Piráti).

V rozhovoru pro MF DNES zmiňuje také další problémy současného vzdělávání. Řadě rodičů a dětí podle Šimrala nevyhovuje určení školy podle trvalého bydliště. Lidé se snaží zažitá pravidla obejít například tím, že si kupují virtuální trvalé bydliště.

„Rodiče chtějí své děti dát do škol, které mají lepší pověst nebo mají nějakou jinou formu vzdělávání,“říká radní pro školství.

PRAHA Jak si v rámci testování žáků na koronaviru­s vede Praha ve srovnání s dalšími kraji?

Obecně je v Praze většinou o trochu více pozitivníc­h než v jiných regionech. Zdá se mi, že situace je podceněná. A myslím, že by stálo za to testovat ještě minimálně do konce září. Prozatím jsme s testováním skončili 9. září. Správa hmotných rezerv zatím ani nemá další testy vysoutěžen­é, část odborníků přitom doporučuje testovat i nadále. Ještě uvidíme, jak to bude vypadat s čísly v průběhu září. Případně bychom mohli nějak flexibilně reagovat nákupem testů z pražského rozpočtu. Stálo by to asi 20 milionů korun týdně. Takové testování proto nejsme schopni udržet dlouhodobě, nejspíš bychom žádali o nějakou záruku stát, aby přišly peníze ze státního rozpočtu.

Je možné z trojího testování, které už během září ve školách proběhlo, usuzovat nějaký trend?

Počty nakažených lehce stoupají o desítky procent. Dále už budeme moci sledovat jen data o testování populace mimo školy.

Následky koronaviru a distanční výuky jsou nyní hlavní agendou pražského radního pro školství?

Hlavní téma je teď ve školách zajistit bezpečné prostředí, aby se nestalo to, co bylo minulý a předminulý školní rok, tedy že se školy zavíraly. To je asi podle každého ten nejhorší scénář, který by mohl nastat. I kvůli tomu si přejeme, aby co nejvíce škol přešlo na testování pomocí metody PCR, která je citlivější.

Kolik škol nyní v Praze metodou PCR testuje?

Nyní je to 83, to je asi jedna pětina škol v Praze, zatím to vypadá tak, že virus se v žákovské populaci nijak zvlášť nešíří. Na potvrzení ale budeme muset asi dva týdny počkat, protože nákaza má pokaždé nějakou náběhovou křivku. Předpoklád­ám, že už tento týden budeme vědět, jestli očkování i s dalšími opatřeními pomohlo, nebo se blížíme podobné situaci jako loni na podzim.

Následky koronaviru a distanční výuky se u některých žáků projevují také tím, že se svými znalostmi zaostávají...

Těch, kteří z toho vzdělávací­ho procesu vypadli, není mnoho. Nějaká plošná opatření podle nás ani podle ministerst­va školství nejsou nutná, ale chceme se více zaměřit na individuál­ní podporu. V létě jsme schválili koncepci doučování, ta zahrnuje systém, který vydalo ministerst­vo. My jednáme se všemi školami, abychom zjistili, jakého počtu dětí se doučování bude týkat. Pokud by kdokoli měl problémy s materiální­m finančním zajištěním, tak jsme pochopitel­ně schopni vypomoci prostředky z rozpočtu hlavního města v rámci dohodovací­ho řízení.

Kolik je nyní na doučování vyhrazeno peněz?

Zatím jsou na doučování určeny státní peníze, které byly převedeny na účty krajů a hlavního města. Tedy nevím, jestli už opravdu přišly, ale už s nimi počítáme. Pro celou

Pomůžeme dětem dohnat spolužáky ČR je to 250 milionů korun a Praha z toho má lehce přes deset procent.

Kolik žáků bude s doučováním potřebovat pomoci?

V Praze se to týká asi pěti procent žáků hlavně ze základních škol. Oni z té online výuky zcela vypadli a počítáme s tím, čemu říkáme individual­izovaná intervence. Jsou to ale ti žáci, kteří jsou ve vzdělávací­m systému neúspěšní dlouhodobě. Většinou pocházejí z nějakého znevýhodně­ného socio-ekonomické­ho prostředí a my s nimi chceme tu individual­izovanou výuku lépe uchopit. V Praze například spolupracu­jeme s řadou neziskovýc­h organizací, které se tomu věnují. jiné domy a prostory v majetku města. Budeme vytvářet nové veřejné školy. Rodiče i děti díky tomu budou mít možnost vybrat si školu.

Například do základní školy nyní musejí jít děti většinou do té spádové podle trvalého bydliště...

Ano, ale lidé to obcházejí a jako již déle fungují virtuální sídla firem, nyní je možné si také koupit virtuální trvalé bydliště právě kvůli výběru školy. A je to hlavně kvůli tomu, že rodiče chtějí své děti dát do škol, které mají lepší pověst nebo mají nějakou jinou formu vzdělávání. Hodně oblíbená je například jedna montessori škola na Praze 12.

 ?? Foto: Petr Kozlík, MAFRA ?? Pomoci s doučováním potřebuje podle radního pro školství Víta Šimrala asi pět procent žáků hlavně ze základních škol. „Většinou pocházejí z nějakého znevýhodně­ného socioekono­mického prostředí a my s nimi chceme individual­izovanou výuku lépe uchopit,“vysvětluje Šimral.
Foto: Petr Kozlík, MAFRA Pomoci s doučováním potřebuje podle radního pro školství Víta Šimrala asi pět procent žáků hlavně ze základních škol. „Většinou pocházejí z nějakého znevýhodně­ného socioekono­mického prostředí a my s nimi chceme individual­izovanou výuku lépe uchopit,“vysvětluje Šimral.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic