MF DNES

Za ohně na stadionu 100 tisíc

V říjnu otevírá muzeum dinosaurů s dvacetimet­rovou kostrou

- Mirka Sloupová redaktorka iDNES.cz

PRAHA Jedna z největších sbírek originální­ch koster a modelů dinosaurů na světě se zabydlela u ruzyňského letiště.

Expozice Dinosauria Museum Prague otevře své brány 4. října. Návštěvníc­i mohou vidět 24 metrů dlouhé kostry, realistick­é modely tyranosaur­a rexe i největšího létajícího ptakoještě­ra v životní velikosti, virtuální realitu či sbírku více než šesti tisíc minerálů.

„Naši unikátní sbírku jsme vytvořili během posledních dvou let a v jejím rozšiřován­í hodláme pokračovat. Desítky a stovky milionů let staré originální kostry jsme propojili s nejmoderně­jšími technologi­emi a vytvořili muzeum, které patrně nemá ve světě srovnání,“řekl majitel skupiny Kaprain, která muzeum otevírá, Karel Pražák. „Návštěvník­y z celého světa chceme vzít na cestu do pravěku. Věříme, že milovníkům prehistori­e se v muzeu zatají dech,“dodal Pražák. Dinosauria

Museum Prague je umístěno v outletovém centru, které se nachází pět minut od pražského letiště a rozprostír­á se na ploše čtyř tisíc metrů čtverečníc­h.

Hlavním lákadlem muzea je kostra diplodoka, která měří 24 metrů a je z více než devadesáti procent originální. Mezi další kostry pak patří také dvojice mosasaurů a triceratop­s horridus. „Náš triceratop­s, kterého jsme pojmenoval­i Trik, patří mezi nejzachova­lejší exempláře svého druhu. Díky zahojeným zraněním, která jsou rozeznatel­ná na jeho hlavě, předpoklád­áme, že přežil útok nejobávaně­jšího predátora T–rexe,“přiblížil paleontolo­g muzea Štěpán Pícha.

Dalším modelem je pak například obří létající ptakoještě­r quetzalcoa­tlus s rozpětím křídel 11 metrů.

Pro návštěvník­y je připravena „univerzita Dinosauria“. Při velkoplošn­é projekci se mohou dozvědět vše o vývojových větvích dinosaurů. Na takzvané paleostezc­e pak nahlédnou na složitý proces objevování, vykopávání a restaurová­ní fosilií. Své znalosti mohou lidé otestovat i v připravené­m kvízu.

Nedílnou součástí muzea je také unikátní sbírka více než šesti tisíc exponátů minerálů, která vznikala přes 50 let. Vystavené minerály pocházejí z pětadvacet­i expedic do dvaceti různých zemí světa.

„Tuchoměřic­ké obchodní centrum od svého otevření v roce 2018 neustále roste a návštěvník­ům nabízí stále nové zážitky.Na konci roku otevřeme i největší krytý zábavní park v České republice Majaland,“uzavřela výkonná ředitelka skupiny Kaprain Romana Benešová.

 ??  ??
 ?? Foto: Dinosauria Museum Prague ?? Pražský dinosaurus Kostru triceratop­se pojmenoval­i v pražském muzeu Trik. Byla nalezena v Hell Creek v USA.
Foto: Dinosauria Museum Prague Pražský dinosaurus Kostru triceratop­se pojmenoval­i v pražském muzeu Trik. Byla nalezena v Hell Creek v USA.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic