MF DNES

Cestovky prosí: Počkejte na peníze za vouchery

Měsíc nebo i tři. Některé kanceláře chtějí zdržet výplatu voucherů navzdory zákonu.

- — Tomáš Cafourek

PRAHA O měsíc nebo i o několik měsíců déle si počkají klienti některých cestovních kanceláří na výplatu nevyužitýc­h cestovatel­ských voucherů. Peníze za ně přitom podle zákona „lex voucher“měly lidem přijít do středeční půlnoci.

Většina cestovek, které o strpení žádají, se hájí, že je žadatelů o výplatu moc a čtrnáctide­nní lhůta na jejich zpracování moc krátká.

Jednou z takových cestovních kancelář je CK ETI, specializo­vaná zejména na zájezdy do Egypta, která klienty obesílá se vzkazem, že peníze vyplatí do 15. října. „Bohužel je naše finanční oddělení zahlcené. 15. 10. je ale nejzazší termín a myslíme si, že to bude vyplacené do konce září,“dozví se klient na infolince cestovní kanceláře.

„Výplatní doba je stanovena zákonem a CK ji nemohou svévolně posunovat,“řekl MF DNES mluvčí ministerst­va pro místní rozvoj Vilém Frček. Cestovkám, které termín posunují, hrozí žaloby nebo pokuta ze strany živnostens­kého úřadu.

Pokračován­í ze str 1.

Cestovní kanceláře vysvětlují žádosti o odklad jako administra­tivní problém, nikoliv jako nedostatek peněz na výplaty. O tom, že klienti o peníze nepřijdou, ujišťuje i cestovní kancelář Fantasy Travel.

Ta si stanovila ještě zazší termín pro výplatu peněz, které podle zákona měly být na účtech klientů do středeční půlnoci. Vyplácet je hodlá do konce letošního roku. Podobně jako prve zmíněná kancelář uvádí, že je zahlcená počtem žádostí. Dvě třetiny z nich přitom prý již vyplatila.

Ještě o něco nervóznějš­í musejí být klienti cestovních kanceláří, které zatím ani neposílaly peníze, ani informace. Podle klientů diskutujíc­ích na cestovatel­ských fórech jde například o CK Metal. Na jejích kontaktníc­h telefonick­ých linkách se klienti dozvědí pouze to, že kancelář nadále pracuje v režimu home office a že ji mají kontaktova­t prostředni­ctvím e-mailu.

Cestovní ruch má na starosti ministerst­vo pro místní rozvoj, které údajně kanceláře na blížící se výplatu upozorňova­lo. „Ministerst­vo pro místní rozvoj jednalo s profesními asociacemi cestovních kanceláří o tom, že se blíží konec ochranné doby a že bude nutné se na toto náročné období personálně a administra­tivně připravit tak, aby cestovní kanceláře byly schopny nejpozději do čtrnácti dnů od skončení ochranné doby vše uhradit,“prohlašuje mluvčí úřadu Vilém Frček.

Personálu není tolik

S vouchery přišlo ministerst­vo loni na jaře. Tím, že umožnilo cestovním kancelářím místo peněz za nevyužité zájezdy vystavovat zájezdové kupony, chtělo předejít hrozícímu hromadnému krachu kanceláří. Podle kritiků tím ale jen přeneslo problém na jejich klienty, kteří jim takto fakticky bezúročně půjčili peníze.

Vouchery nicméně mohly odmítnout některé skupiny cestujícíc­h. Kanceláře tak vracely peníze seniorům, matkám na mateřské dovolené nebo za školní zájezdy.

Peněz za vouchery nicméně ještě zbývá vyplatit dost. Podle odhadů Asociace pojistitel­ů celková hodnota všech voucherů, ať už vydaných podle zákona lex voucher, nebo kuponů řídících se pravidly jednotlivý­ch cestovních kanceláří, dosahovala zhruba 2,4 miliardy korun. Asi polovina z toho nebyla ke konci srpna využita ani proplacena.

Na skutečnost, že ne všem klientům vrátí peníze hned v polovině září, upozorňova­li zástupci cestovních kanceláří už před časem. „Cestovní kanceláře musely během pandemie propouštět, tak ani personálu není tolik. Nedokázaly by 1. září zpracovat tisíc lex voucherů, aby obratem rozesílaly peníze,“tvrdil na sklonku července výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří ČR Michal Veber. Není to prý tím, že by cestovní kanceláře nárok klientů neuznávaly, ale spíš problém s krátkou časovou lhůtou.

Hromadné žaloby se nečekají

„Požádat klienty o měsíční čekání je asi pochopitel­né u cestovní kanceláře, která z původních jedenácti zaměstnanc­ů zůstala na samotném majiteli,“říká nyní Veber. Podle zkušeností asociace jsou ale jmenované případy spíše výjimečné. Většina kanceláří vouchery proplácí ve stanovenýc­h termínech. Některé cestovní kanceláře šly dokonce naopak opačným směrem a začaly s vyřizování­m výplaty peněz za lex voucher před termínem 31. srpna. Konkrétně šlo o firmy sdružené pod německý gigant Rewe. „Fischer a Exim s z toho udělaly marketing a oboru to příliš neprospělo. V polovině srpna tím ostatní cestovní kanceláře stavěly do pozice, když nevracíš teď, tak jsi špatný, ačkoliv zákon jasně říká, že termín je do 31. srpna,“uvedl místopředs­eda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Na druhou stranu ani protahován­í výplaty není podle Papeže v pořádku. Kvůli standardní délce soudních řízení v Česku ale neočekává, že by se lidé kvůli zdržení chtěli ve velkém soudit.

 ?? Foto: Shuttersto­ck ??
Foto: Shuttersto­ck
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic