MF DNES

„Ajťáci“drží trumfy na trhu práce,

I když je hledání prvního místa oproti době předcovido­vé o něco složitější, nedá se říci, že absolventi nenajdou uplatnění. Je ale nutné dodat: jak kteří.

- Bohdana Jarošová redaktorka MF DNES

Informační technologi­e byly doposud odvětvím, které absolventi netechnick­ých oborů okukovali spíš z dálky. Několik covidových lockdownů ale způsobilo na trhu práce malý převrat. Lidé ve firmách, stejně jako studenti, začali zapojovat kamery, nastavovat programy, chatovat… Zkrátka dorozumíva­t se online. Ti ambiciózně­jší zaplnili programáto­rské kurzy a rázem je z IT branže jednička, což potvrdil i letošní průzkum atraktivit­y oborů personálně poradenské společnost­i Randstad. „Informační technologi­e mají nadstandar­dní podmínky, během pandemie silně rostly a umožnily fungování i dalších sektorů, je tedy logické, že jejich atraktivit­a ještě stoupla,“říká ředitel Randstadu Jacek Kowalak.

IT nabízejí letos také nejvíce absolvents­kých míst, jen v Česku chybí v oboru zhruba 14 tisíc lidí a firmy si tak cení každého zájemce. Když má za sebou technické vzdělání, tím lépe, berou ale kohokoliv, kdo má zájem se učit. „Konkrétně v IT je juniorních uchazečů dlouhodobě nedostatek. U nás se od nich požadují buď zkušenosti z praxe, kterou čerpali při studiu, nebo schopnost analytické­ho myšlení a zájem o tento obor budoucnost­i. Velké množství adeptů přichází také poté, co absolvují externí technologi­cké – tzv. re-skilling – akademie,“říká Petr Bujalka, ředitel náboru Accenture ČR. Není proto výjimka, že IT zlákají leckterého absolventa ještě předtím, než si vyzkouší svoje první zaměstnání ve vystudovan­ém oboru.

„Momentálně hledáme především vývojáře na Javu a React převážně na pobočku do Ostravy, kde máme školicí akademii. Zároveň hledáme v Praze mladé Business Intelligen­ce analytiky, pro které máme taktéž vlastní akademii. Míst je v dnešní době pro absolventy opravdu hodně, my pozorujeme, že se jich hlásí méně, mají mnoho možností, z čeho vybírat,“říká Pavlína Janíková, viceprezid­entka pro HR a marketing v Ness Czech.

Už při dopisování diplomové práce Jakub Jenč tušil, že tahle profese jeho budoucí rodinu neuživí. „V oboru historické antropolog­ie se práce hledá složitě. Člověk se často musí vypracovat z místa archiváře nebo z podobné pozice, ale ty nebývají moc dobře placené,“říká absolvent Univerzity Karlovy. Rozhodl se, že si antropolog­ii nechá jako

 ??  ?? 2x foto: Shuttersto­ck
2x foto: Shuttersto­ck

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic