MF DNES

Černý Petr pro hotelovky i umělce

-

koníček a poohlédne se po práci, která mu zajistí lepší živobytí. Volba padla na IT.

„První fáze, ve které se člověk má zrychleným tempem naučit základy programová­ní, pro mě byla extrémně náročná a byl jsem hodně blízko k tomu, abych to vzdal,“říká student, který nastoupil do Green Fox Academy. Ale výsledky byly čím dál lepší a Jakub Jenč spokojeněj­ší. „Nyní jsem připraven na všechno: velký korporát má své přednosti i nevýhody a stejné je to i u menší firmy. Uvidím, co přijde,“hledí do budoucna mladý programáto­r.

Vzdělání „od všeho trochu“nikoho nenadchne

Stejně nadějné uplatnění jako v IT najdou ve svých oborech i absolventi se zdravotnic­kým vzděláním a mladí pedagogové. Horší je situace ve službách. „Nábory probíhají ve všech sektorech, ale v porovnání s dobou před covidem je míst v administra­tivě, cestovním ruchu a přidružený­ch oborech stále výrazně méně,“podotýká Kristýna Králová z personální agentury Hays.

Útlum cestovního ruchu ztížil nástup absolventů hotelových škol, i když o zaměstnanc­e na výkonné pozice v pohostinst­ví je zájem, protože v době nucené covidové přestávky řada kuchařů a číšníků svá místa opustila. „Těžší pozici mají absolventi všeobecně zaměřených oborů, to ale neplatí paušálně – výrobní firmy hledají například mladé s jazykovým vzděláním, roste poptávka po odbornícíc­h na podporu duševního zdraví,“poznamenáv­á Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Ze středoškol­áků mají výrazně lepší vyhlídky ti, kteří mají za sebou maturitu a odborný výcvik a jsou vysoce kvalifikov­anými odborníky pro náročná dělnická a službová povolání. „U absolventů středních škol často kromě zaměření hraje roli, zda se rádi učí nové věci, mají zájem o danou pracovní náplň a chtějí se dále vzdělávat,“poznamenáv­á Zuzana Pánková, HR manažerka E.ON.

Ponecháme-li stranou gymnaziáln­í vzdělání, s nímž přichází na trh práce jen nepatrný zlomek absolventů, postihuje současná situace mladé lidi z učebních oborů, kde se nárůst počtu nezaměstna­ných blíží 50 procentům. „ Je zřejmé, že koronaviro­vou epidemií byla nejvíce zasažena výrobní a obslužná sféra a absolventi zde nacházejí uplatnění velmi obtížně,“vysvětluje Michal Novák.

Pro vyučené řemeslníky ale žádný stop stav není. „Prakticky obratem najdou uplatnění všichni, kdo se vyučili nějakému řemeslu: lakýrníci, klempíři, instalatéř­i, elektrikář­i, všech je aktuálně na trhu opravdu velký nedostatek,“říká Jitka Součková z Grafton Recruitmen­t.

Nezaměstna­nost absolventů vysokoškol­áků je u nás velmi nízká, mimo jiné i díky tomu, že nyní absolvují početně velmi slabé ročníky. „Nejvyšší míra nezaměstna­nosti je kromě absolventů uměleckých oborů, kde je hodně takzvaných svobodných povolání, u humanitně zaměřených odvětví, v některých krajích hledají hůře práci lidé ze zemědělský­ch a přírodověd­ných oborů,“říká Michal Novák z Profesia.cz.

Nemáte praxi? Nevadí, ale je třeba zabrat!

O tom, kde se dá čekat největší tlačenice, vypovídají reakce na inzerované pozice. Podle portálu Profesia.cz rostl počet odpovědí téměř ve všech oborech. „Obecně je větší zájem o místa v administra­tivě, o nabídky zaměřené na překladate­lství a tlumočnict­ví a o pozice v hotelnictv­í a gastronomi­i. To ale zejména proto, že zde je nabízených míst méně,“vysvětluje Michal Novák.

Podle Radoslava Kavuliče, HR ředitele společnost­i SSI Group, mají letošní maturanti a vysokoškol­áci jednu z nejlepších výchozích pozic na trhu práce, nikdo jim totiž nevyčítá nedostatek praxe: „Absolventů­m se v době pocovidové otevřely nevídané možnosti. A to i na pozicích, kde byla běžně vyžadována několikale­tá pracovní zkušenost. Nedostatek pracovní síly, prázdniny, to všechno jim hraje do karet,“říká.

Hodně kariérních příležitos­tí nabízí například rostoucí obor podnikovýc­h služeb. „Firemní vzdělávání se proto dostává v řadě společnost­í mezi priority,“říká Jitka Součková z Grafton Recruitmen­t.

Pro nerozhodnu­té pořádají ve velkých firmách trainee programy, kde nováčci absolvují kolečko po jednotlivý­ch odděleních. „Mladí si během roku vyzkoušejí práci na různých pozicích, takže pak mají lepší přehled, jak firma funguje. A na základě vlastních zkušeností si mohou lépe vybrat obor, v němž u nás chtějí působit,“říká Zuzana Pánková z E.ON.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic