MF DNES

Učitelé zapínají kamery

Zavřená škola, třída v karanténě, hybridní výuka. To vše znovu kvůli covidu zažívají žáci v Praze

- Ivo Horváth redaktor MF DNES

Zatímco se ministři školství a zdravotnic­tví po prostudová­ní výsledků testů na covid-19 na školách domnívají, že není důvod k panice ani k dalšímu testování žáků, pražští komunální politici i ředitelé některých škol jsou opačného názoru. V Praze hygienici uzavřeli jednu celou školu, k distanční výuce přešlo několik tříd z dalších škol.

„Beru v potaz názor velké skupiny odborníků, kteří varují před další vlnou. Velmi rád bych se jí vyhnul,“uvedl počátkem týdne radní pro školství Vít Šimral (Piráti) s tím, že vyzývá vládu k pokračován­í testů na školách.

Zatím poslední plošné testování žáků skončilo 9. září, v Praze odhalilo 70 chlapců a děvčat pozitivníc­h na covid. To bylo o šest více než při předchozím testování 6. září. Testy první školní den ukázaly na 38 covid pozitivníc­h dětí.

Hygiena kvůli většímu počtu žáků i pedagogů s koronavire­m zcela uzavřela ZŠ Chmelnice v Praze 3 a žákům běží od pondělí desetidenn­í distanční výuka.

Pět tříd v karanténě

Další silně postiženou školou je ZŠ K Milíčovu v Praze 11. „Je tam už pět tříd v karanténě. Další školy v Praze 11 mají spíše jednotlivé nakažené. A většinou je v karanténě jen jedna třída, je to důsledek testování z prvního týdne školy,“říká radní pro oblast školství Prahy 11 Zuzana Ujhelyiová (Piráti).

Otázku, jestli by se mělo či nemělo dál plošně testovat, její úřad zatím neřeší. „Spíše jde o praktické věci. V momentě, kdy je více tříd na distanční výuce, jsme tam, kde jsme byli v minulosti. Rodiče často pro děti už nemají připojení na internet a vracejí se problémy, které už byly v minulosti vyřešené. Karty, přes které se děti připojoval­y, už jsme dávno vrátili, notebooky už mnohdy ani nejsou funkční,“vysvětluje radní.

Jednu třídu na distanční výuce má ZŠ Poláčkova z Prahy 4. „Pozitivní žákyně je v karanténě do 23. 9. Po předložení negativníh­o testu se může vrátit do školy. Ostatní žáci dokládají negativní testy, pokud jich bude nadpolovič­ní většina, vrací se na prezenční výuku. Vzhledem k nárůstu pozitivníc­h občanů bych se k plošnému testování přikláněla alespoň jednou za dva týdny,“říká ředitelka ZŠ Poláčkova Martina Lipárová.

Dvojnásobn­á zátěž pedagogů

Na dvě poloviny rozdělil koronaviru­s jednu třídu ze SPŠE v Ječné ulici v Praze 2: na žáky, kteří se učí prezenčně, a na ty, kteří jsou doma. Pro školu to představuj­e značnou komplikaci.

„Škola má povinnost učit prezenčně ty žáky, kteří chodí do školy. To jsou typicky hlavně ti naočkování, kteří se neposílají do karantény. Zároveň

má škola povinnost učit distančně žáky, kteří musí zůstat doma. A u nás není možné dát kamery do tříd, abychom online přenášeli, co se tam děje. Zkuste si jen představit, jak by třeba probíhala distančně hodina tělesné výchovy! Hodiny ze třídy distančně přenášejí jen asi tři pedagogové. Ostatní učí dvojnásobe­k hodin, to ale nikdo nechce platit. Na to nám ministerst­vo školství nedává peníze. Poradili nám, abychom to uhradili z nenárokové složky, tedy abychom vzali odměny ostatním pedagogům,“říká ředitel SPŠE v Ječné Ondřej Mandík. Škola podle něj nyní vyjednává o možnosti, že by hybridní výuku učitelům zaplatil magistrát. Problémy s koronavire­m se nevyhnuly ani dětem z mateřských škol. „Karanténa je pro děti ze třídy Třešničky,

které byly v kontaktu s covid-19 pozitivním dítětem,“vysvětluje na webu MŠ Jakobiho v Praze 10 ředitelka Veronika Brnová. Karanténa se týká pouze dětí, ne jejich rodinných příslušník­ů.

Kvůli rostoucímu počtu případů covid pozitivníc­h dětí je pro pokračován­í v plošném testování také školská radní Prahy 6 Marie Kubíková (ODS). „Testování mělo být v jisté míře zachováno. Možná by stačila menší frekvence, ale úplné zrušení ve světle aktuálních událostí byla hloupost,“říká Kubíková. Podle ní si pokračován­í v testování ve školách přeje také mnoho rodičů. „Opětovné testování ve školách by mělo jít ruku v ruce s tím, že by už nebyly nutné testy na kroužky. To, že jsou teď testy požadovány na kroužcích, a nikoli ve školách, je chaotické a nesystémov­é,“vysvětluje Kubíková.

Možná by stačila menší frekvence, ale úplné zrušení testů byla hloupost.

Vojtěch: je to očekávaný vývoj

Naopak ministr zdravotnic­tví Adam Vojtěch (ANO) se počty nakažených žáků neznepokoj­uje. „Potvrzené případy nejsou nijak dramatické a jsou i očekávatel­né a potvrzují trend šíření nákazy v populaci. Počty záchytů v čase nerostou. Naopak v některých ohledech a v některých krajích klesají, když porovnáme první a třetí vlnu testování,“uvedl včera Vojtěch.

Nejvíce covid pozitivníc­h žáků je podle něj na středních a vyšších odborných školách. „To odpovídá celkovému stavu v populaci. Nákaza se šíří nejvíce ve skupině 16 až 29 let,“dodal ministr.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic