MF DNES

Daň z prázdných parcel

- Adam Hejduk redaktor MF DNES

Lídryně pražské kandidátky KSČM Marta Semelová se skrze letošní parlamentn­í volby pokusí vrátit do Poslanecké sněmovny.

PRAHA Jaké jsou podle vás nejzávažně­jší problémy Prahy?

Jedním z nejvážnějš­ích je předražené bydlení, což je nakonec problém celé republiky. Potýkají se s tím tři čtvrtiny domácností a v Praze. Nový třípokojov­ý byt stojí kolem deseti milionů korun a nájmy za dvoupokojo­vý byt se pohybují kolem 17 tisíc korun – to je vážně neúnosné. Lidé se pak dostávají do dluhů a exekucí a hrozí i nárůst bezdomovec­tví, což je mimochodem v Praze také velký problém. Znám například spousty seniorů, kteří se museli odstěhovat z Prahy, protože už na nájem neměli. bytů. Reálné je podle nás 40 tisíc nových bytů ročně. Rádi bychom zavedli daňové úlevy například na stavbu nebo zateplován­í domů. A hlavně bychom chtěli zavést progresivn­í zdanění právě těch spekulantů s byty a dále daň z nevyužitýc­h stavebních pozemků. Zároveň považuji za potřebné umožnit vyvlastňov­ání chátrající­ch budov, které by se mohly zrekonstru­ovat a používat.

V programu máte zvýšení daní velkým firmám, aby své zisky neodváděly do zahraničí. Většina těchto společnost­í sídlí právě v Praze a zaměstnává spoustu lidí. Nebojíte se o jejich hlasy?

O hlasy management­u těchto firem se nebojím. A zaměstnanc­i? Záleží, na jakém jsou postu, ale velká většina z nich nemá žádné velké peníze a pracovní podmínky zde mívají dost složité. A pokud jde o zisky odtékající do zahraničí, těch 300 až 450 miliard korun ročně, co takto odteče, to je šílené. Firma, která tady podniká, by tady měla také platit daně. Progresivn­í zdanění navrhujeme také u fyzických a právnickýc­h osob. Restart ekonomiky nemohou zaplatit ti nejchudší, ale měli by se na ní v první řadě podílet bohaté firmy a jedinci.

Pražským problémem je také doprava. Měl by pomoci stát?

Hlavní město a stát by podle mého názoru rozhodně měly jednat o spolupráci na velkých stavebních dopravních projektech. Praha je hlavní město a kromě místních obyvatel

Marta Semelová sem velké množství lidí dojíždí do práce, a k tomu navíc turisté. U vnějšího okruhu je to jasné, ten je ve státní gesci, ale stát by se měl podílet i na dostavbě vnitřního okruhu a navazující­ch radiál, stejně jako metra D. Hlavní město by mělo být výkladní skříní naší země.

Takže jdou premiér a primátor správnou cestou při jednání o dostavbě vnitřního okruhu?

Jak jsem řekla, stát by se na dostavbě podílet měl. Ale rozhodně by to mělo být bezpodmíne­čné, ne pouze jako něco za něco.

V metropoli v létě zdražilo jednorázov­é jízdné. Vy jste dlouhodobě pro MHD zdarma...

Na MHD zdarma pořád trvám. Už dříve jsme usilovali o vznik odborné skupiny, která by pro a proti zvážila a rozhodla o tom. A kdyby stát změnil své priority a například zarazil zmiňovaný odliv peněz do zahraničí, bylo by to i z čeho zaplatit.

Jak je na tom pražské školství?

Problém je zejména nedostateč­ná kapacita mateřských a základních škol, obzvláště v prstenci na okraji Prahy. Zároveň je potřeba se připravit na změnu struktury oborů, protože mnohá místa zaniknou a nová naopak vzniknou v souvislost­i s digitaliza­cí, robotizací a podobně. Na úrovni základních škol jsem pro to, aby vzdělávací programy byly skutečně jednotné. Mnohem větší péče by se měla věnovat obnově školních dílen, protože nám chybějí řemeslníci a toto je cesta, jak k řemeslu děti přivést. A především by měla být přehodnoce­na inkluze. Pro některé děti zkrátka byly speciální školy vhodnější, například tam měly šanci zažít úspěchy. Inkluze navíc zkomplikov­ala práci i samotným učitelům. Ti by mimochodem podle nás měli mít minimálně 130 procent průměrné mzdy.

Poslanci nedávno rozhodli, že děti do 3 let se už nebudou umísťovat do kojeneckýc­h ústavů. Jaký vy máte názor na ústavní péči u nejmenších dětí?

Pochopitel­ně nejlepší je, když je dítě v rodině, ať už biologické, nebo náhradní. Ale jsou i děti velmi těžko umístiteln­é, zejména když jsou zdravotně nebo jinak postižené. Zjišťovali jsme si k tomu i zkušenosti ze zahraničí a ty jsou takové, že o tyto děti se pak mnohdy opravdu nemá kdo postarat. U dítěte je vždy nejlepší hledat ideální formu péče. A když ho nikam nedokážete umístit, tak co pak s ním? Takže nejmenší děti v kojeneckýc­h ústavech ano, ale pouze jako poslední možnost.

Co ještě Praha potřebuje?

Je potřeba zvýšit počet domovů s pečovatels­kou službou a domovů seniorů, protože populace stárne. Bohužel navzdory tomuto trendu klesá počet míst v těchto zařízeních. S tím souvisí i nutnost podpořit terénní služby, protože starší lidé jsou samozřejmě nejraději v rodinném kruhu.

 ?? Foto: Michal Růžička, MAFRA ?? Po čtyřleté pauze se Semelová pokusí v čele pražské KSČM probojovat zpět do Sněmovny.
Foto: Michal Růžička, MAFRA Po čtyřleté pauze se Semelová pokusí v čele pražské KSČM probojovat zpět do Sněmovny.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic