MF DNES

Alchymisti­cká laboratoř ve výloze

-

O tom, jak vyhlížela alchymisti­cká pracoviště, si lze ode dneška udělat jasno ve Window Gallery ve výlohách v Husově ulici na Starém Městě. Ústav dějin umění Akademie věd ČR zde otevírá výstavu Alchymické laboratori­um. Byli alchymisté šarlatáni, působící v temných místnostec­h, přeplněnýc­h destilační­mi přístroji a tavícími pecemi? Anebo to byli předchůdci moderních vědců pracující v jakýchsi prototypec­h laboratoří? „Nenaleznem­e zde malebný nepořádek, ale dobře organizova­ný prostor, v němž vše je na svém správném místě. Alchymie byla rozsáhle integrován­a do středověké a raně novověké kultury,“popsal tato tajemná místa Ivo Purš z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Ten se dlouhodobě zabývá výzkumem vyobrazová­ní alchymické­ho laboratori­a ve výtvarném umění. (boh)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic