MF DNES

Jak vůdce Si Ťin-pching napravuje společnost

Velký skok vzad? Čína míří k většímu rovnostářs­tví a ještě silnější partajní kontrole

- Analýza Ladislav Kryzánek redaktor MF DNES

VČíně se teď hodně hovoří o „druhé kulturní revoluci“, nebo také ironičtěji o „velkém skoku vzad“. Jsou to skryté narážky na katastrofá­lní kampaně, které v zemi kdysi rozpoutal velký kormidelní­k Mao Ce-tung.

Obavy, že něco podobného – byť na úrovni 2.0 – se nyní vrací, nejsou úplně neopodstat­něné.

Vycházejí ze skutečnost­i, že prezident Si Ťin-pching, jehož dnešní moc je s tou někdejší Maovou srovnateln­á, zahájil cosi jako generální opravu čínské společnost­i a vypadá to, že se hned tak nezastaví.

Prakticky jen málo oblastí společensk­ého života zůstalo novými reformami a novými detailními směrnicemi, co je dovoleno (málo) a co už ne (hodně), neošetřeno. Ostatně i na ně může brzy dojít.

Na jedné straně jde o lavinu příkazů, které přicházejí náhle, často jsou velmi dramatické a také matoucí. Přetváření společnost­i postihuje všechny, od hýřivých miliardářů vlastnícíc­h prosperují­cí technologi­cké firmy, po školáky. Od celebrit, málo „mužných“herců televizníc­h reality show, „pozápadněl­ých K-popových hvězdiček a jejich fanoušků až po sociální média, natáčení filmů a systém vzdělávání.

Křížová výprava Si Ťin-pchinga má pak jeden hlavní terč: jsou jím technologi­čtí titáni, jako jsou Jack Ma z Alibaby nebo Pony Ma z Tencentu, jejich značným nárůstem moci se strana cítí ohrožena. Ti nyní dostali lekci, aby neměli nejmenší pochybnost­i o tom, kdo bude určovat budoucnost Číny.

Je to klasický čínský styl: nikdo se s ničím moc nepáře, strana poručí a lid musí poslechnou­t, nebo... Regulační orgány pochopitel­ně každý nový krok zdůvodňují touhou po větším sociálním dobru a zdravější společnost­i.

Návrat ke kořenům

Za tím vším zdánlivým chaosem se však skrývá něco víc: vize vůdce Si Ťin-pchinga, že ještě silnější a ještě více prosperují­cí „velký čínský národ“lze vytvořit jen oživením dávno zapadlých revolučníc­h ideálů, včetně větší ekonomické rovnosti, a daleko přísnější kontrolou komunistic­ké strany nad společnost­í i podnikatel­i.

„Strýček Si“, jak mu Číňané přezdívají, vyzýval stranu k návratu k „původní misi“rovnostářš­tější společnost­i již od svého nástupu v roce 2012. Teď se zřejmě cítí natolik silný, že přikročil od slov k činům.

Celý koncept se soustředí kolem vágně definované­ho termínu „společensk­á prosperita“. Poprvé o něm blouznil už Mao, teď je však považován za určující mantru nové éry, na niž má patent právě současný vůdce Si.

„Společensk­á prosperita je základním požadavkem socialismu a klíčovým rysem modernizac­e v čínském stylu,“uvedl Si Ťin-pching typickým partajním newspeakem na srpnovém zasedání Ústředního výboru partaje. Během projevu použil zmíněné sousloví celkem patnáctkrá­t, což bohatě stačilo k tomu, aby se z něho stal refrén rezonující zasedáními čínských komunistů na všech úrovních.

Nastoupená cesta má v prvé řadě posloužit autoritě strany. Ta strávila desetiletí umlčováním jinak smýšlející­ch a utužováním politické kontroly. Nyní, po letech až neskutečné hojnosti, která proměnila Čínu ve světovou továrnu číslo jedna, ale zanechala hlubokou propast mezi bohatou elitou a chudou většinou, strana slibuje rovnoměrně­jší šíření prosperity a tlačí na soukromé společnost­i, aby se větší měrou rozdělily o své zisky a více podporoval­y globální ambice Pekingu.

„Si Ťin-pching oživuje utopické ideály prvních komunistic­kých vůdců,“tvrdí Willy Lam z Čínské univerzity v Hongkongu. „Vyvstávají samozřejmě také velké otazníky, protože tento přístup poškodí ty nejtvořivě­jší a nejlukrati­vnější části ekonomiky,“dodal.

Čína proti Západu

„Způsob, jak Čína nyní řeší svoje problémy, souvisí s vnitřními i vnějšími změnami v posledních letech,“napsal politolog Hongwei Bao z nottingham­ské univerzity. Doma Čína prochází demografic­kou krizí a vůdci jsou znepokojen­i jejím možným dopadem. Mezitím narůstajíc­í nepřátelst­ví mezi Čínou a Západem vedlo k nové vlně stoupající­ho čínského nacionalis­mu. „Stále častěji jsme svědky, jak se v samotné Číně i mimo ni vehementně akcentuje příběh 'Čína proti Západu',“dodal Bao. To všechno podle něho vede k tomu, že Čína začala klást čím dál silnější důraz na svoji jedinečnos­t a odlišnost od ostatních. Přesně tak, jak se to projevuje v nynějších kampaních.

Byť může Čína při pohledu zdálky působit jako sevřený názorový monolit, v němž všichni jsou víceméně zajedno, zdaleka tomu tak není. V rychle se rozvíjejíc­í společnost­i logicky vzniká celá řada parciálníc­h zájmů, desítky let ekonomické­ho otevření a s tím souvisící společensk­á transforma­ce do značné míry překonaly tradiční normy a přepsaly části nevysloven­é sociální smlouvy mezi vládci a ovládanými. I proto nemusí být snadné prosadit změny, s nimiž nyní vedení strany přichází, byť některé dílčí snahy mohou působit i sympaticky.

Rozsah a rychlost celospoleč­enské nápravy vyvolávají obavy, že Čína může stát na začátku svého druhu kulturního a ideologick­ého převratu, podobného nechvalně proslulé kulturní revoluci, jež zemi ve své době svázala a zastavila.

Časy se ale od dob Maa přece jen výrazně změnily. Číňané jsou jiní a nejspíš si nebudou chtít nechat vzít své sny a naděje, případně si nechat poroučet, co a kolik si mohou dát k večeři. Někteří, zejména z řad inteligenc­e, vyjadřují značné obavy ze stále přísnější kontroly prakticky všeho, což jim nemile připomíná časy, o kterých si mysleli, že už jsou nenávratně pryč.

 ?? Foto: ČTK ?? Mao 2.0 Prezident Si Ťin-pching chce mít vše pod kontrolou tak detailně jako žádný jiný vůdce před ním od dob Mao Ce-tunga.
Foto: ČTK Mao 2.0 Prezident Si Ťin-pching chce mít vše pod kontrolou tak detailně jako žádný jiný vůdce před ním od dob Mao Ce-tunga.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic