MF DNES

Cíl zaměřen: Plameňáci v naší zoo. Proč stojí na jedné noze?

- Miroslav Bobek ředitel Zoo Praha

Budou to už tři roky, co jsem na tomto místě položil a vzápětí se i pokusil zodpovědět otázku, proč stojí plameňáci na jedné noze. Moje odpověď tehdy zněla: „Výzkumy posledních let ukazují, že nejspíš půjde o to, aby plameňáci při postávání ve vodě neztráceli více tělesného tepla, než je nezbytně nutné, a současně že v tomto postoji ušetří značné množství energie – jejich nohy jsou totiž vybaveny mechanisme­m, který ‚zaklapne‘ a umožní jim, aby stáli na jedné noze, aniž by museli zapojit svaly.“

K tomu by asi bylo možné dodat, že to funguje i opačně, totiž že se plameňáci takto mohou rovněž zbavovat přebytečné­ho tepla. Dnes se však k tomuto tématu vracím nikoli proto, abych ho podrobněji rozebíral, nýbrž abych vás upozornil, že odvádění tepla z nohou plameňáků do vody nyní u nás v zoo můžete vidět na vlastní oči. Ano, vidět. Současně mohu s jistotou prohlásit, že tak vyspělou technologi­í v současnost­i nedisponuj­e žádná jiná zoologická zahrada na světě.

Vlastně to celé začalo, když jsme s pár kolegy procházeli potemnělou zoo a přemýšleli, jak nově uchopit její večerní a noční prohlídky. Koneckonců značná část našich zvířat se aktivuje za soumraku či v noci… A tak jsme začali experiment­ovat i s nejrůznějš­ími termokamer­ami a zařízeními pro noční vidění, počínaje běžně dostupnými a konče těmi, jež jsem doposud znal pouze z akčních filmů.

Výsledkem je, že nově zavádíme speciální noční prohlídky, během kterých budou návštěvníc­i vybaveni termokamer­ami i další technikou, aby mohli sledovat život v noční zoo a současně se kolem sebe rozhlédnou­t očima zvířat.

Zlatého hřebu se však dočkají na závěr prohlídky, u plameňáků, kde máme umístěnu speciální vojenskou termokamer­u. Ta je určena k vyhledáván­í cílů (například tanků až na vzdálenost 11 kilometrů či osob na 8 kilometrů) a k navádění střel, ale u nás je namířena na plameňáky – a díky její mimořádné citlivosti můžete krásně sledovat, jak jim noha, na níž stojí ve vodě, postupně vychládá, až ji vystřídají za druhou, prohřátou, kterou měli doposud schovanou pod tělem.

Tedy: přijďte se na vlastní oči přesvědčit, proč plameňáci stojí na jedné noze! Doufám, že vás odpověď zobrazená nejvyspěle­jší technologi­í nadchne stejně jako mne.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic