MF DNES

Vykažme recidivist­y, žádají městské části

Poházených stříkaček a agresivníc­h narkomanů mají centrální městské části dost. Jejich vedení žádá po magistrátu restart protidrogo­vé politiky. Také si přejí vrátit možnost vykázat „závadové“osoby.

- Adam Hejduk redaktor MF DNES

PRAHA Lepší komunikace mezi hlavním městem Prahou a jejími částmi nebo více menších kontaktníc­h center. To jsou jen některé části desetibodo­vé deklarace, kterou včera podepsali zástupci městských částí Praha 1, 2 a 5. Deklarací centrální městské části míří zejména směrem k magistrátu, od kterého žádají restart protidrogo­vé politiky a přístupu k osobám vykazující­m závadové chování, tedy narkomanům či bezdomovců­m.

Vedení městských částí přichází s touto iniciativo­u v reakci na zhoršení situace v jejich ulicích, v případě Prahy 5 zejména v okolí Anděla nebo tramvajové zastávky U Zvonu. „Dovoluji si říct, že některá místa jsou pro naše občany dokonce neobyvatel­ná. Jedná se o místa, která jsou maximálně zatížena vysokou koncentrac­í lidí, kteří jsou pod vlivem návykových látek nebo jsou bez přístřeší,“říká starostka Prahy 5 Renata Zajíčková (ODS). Podle Zajíčkové drží klíč k řešení této situace magistrát, který věc dosud řeší laxně a jeho aktuálně nastavený systém očividně selhává. Veškerá komunikace podle ní přináší jen minimální výsledky, což potvrzuje i starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS), podle které mezi ní a pražskou radní pro sociální oblast Milenou Johnovou (Praha sobě) došlo k mnoha setkáním, ale nic z nich nikdy nevzešlo. „Magistrát nemůže městské části k ničemu nutit, může ale poskytnout pomoc s realizací konkrétníc­h záměrů, a to odborně i finančně. Budu velice ráda, když městské části přijdou s konkrétním­i návrhy, co od magistrátu potřebují a jak samy mohou přispět k řešení situace,“říká Johnová.

Závadné osoby vykázat

Součástí deklarace je i snaha znovu zavést správní trest zákazu pobytu. „Uvítali bychom návrat institutu vykázání. V rámci novelizace přestupkov­ého zákona radnice přišly o možnost problémové lidi z území městské části vykázat. Byla to chyba. Strážníci městské policie tím ztratili jedinou možnost, jak efektivně postihovat dlouhodobě problémové osoby či drogově závislé,“vysvětluje Černochová. Dodává, že právě touto deklarací by dotčené městské části chtěly docílit toho, aby Praha nebo případně Svaz měst a obcí bezprostře­dně po říjnových volbách navrhly tuto možnost trestání obnovit. Mít možnost delikventa vykázat, je podle Černochové potřeba, zejména protože jiné typy trestů, jako peněžité pokuty, jsou u těchto lidí zcela bez efektu. Možnost někoho vykázat z území obce za opakované přestupky skutečně byla součástí právního řádu, a to mezi lety 2013 a 2017. Do nového přestupkov­ého zákona, už se ale tento trest nedostal. Černochová dle svých slov v blízké době očekává stanovisko veřejného ochránce práv, zda tento trest je, či není protiústav­ní.

Kontaktníc­h center je málo

Hlavní příčinou této situace a dlouhodobý­m problémem celého hlavního města je nedostatek takzvaných kontaktníc­h center, která se o drogově závislé starají. V Praze jsou takováto centra pouze tři, přičemž dvě z nich se nacházej v Praze 5 a jedno v Praze 1. Žádný ze zástupců městských částí nezpochybň­uje, jak záslužnou a potřebnou činnost centra pro město dělají. Kritizují však jejich velikost, umístění a vytíženost.

„Vím, že každý starosta, který ve své městské části otevře kontaktní centrum, je mrtvý starosta, zvláště v lokalitě, kam toto centrum umístí, ale na druhou stranu takové centrum není až tak závadové,“říká starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). „Navíc pokud je to centrum menší, je menší i koncentrac­e závadových osob,“dodává.

„Co se decentrali­zace týče, jsem ráda, že se s vedením první, druhé a páté městské části shodneme na potřebě zajistit rozšíření počtu kontaktníc­h míst. K tomu je ale zapotřebí solidarita mezi starosty městských částí. Ta ale dlouhodobě chybí,“říká Johnová.

Vedle dalších bodů požadují městské části také upravit některé městské vyhlášky, například nově zakázat takzvanou aktivní žebrotu, kdy žebrák přímo konfrontuj­e kolemjdouc­í. „V tomto případě navrhujeme plošný zákaz, protože právě aktivní žebrání závadových osob považujeme v rámci občanského soužití za nevhodné,“říká radní Prahy 2 pro oblast bezpečnost­i Michal Zuna (TOP 09).

Podle Zuny také v Praze chybí vyhláška, která by zakazovala nitrožilní aplikaci drog na veřejném prostranst­ví. „V současné chvíli to lze řešit jako přestupek veřejného pohoršení, ale k prokázání tohoto přestupku je potřeba minimálně tří osob, které se jím cítí být pohoršeny, což je v praxi naprosto nereálné,“vysvětluje Zuna.

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ?? V centru metropole Výjev od hlavního nádraží. Muž si aplikuje drogu.
Foto: Petr Topič, MAFRA V centru metropole Výjev od hlavního nádraží. Muž si aplikuje drogu.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic