MF DNES

Převoz lebky sv. Ludmily zahájil velkolepé oslavy

- — Jan Bohata

HRADČANY Výjimečná relikvie, lebka první české mučednice sv. Ludmily, odcestoval­a včera za mimořádnýc­h bezpečnost­ních opatření z Prahy na Tetín na Berounsku. Opustila tak své pevné útočiště v hrobě v jižní kapli baziliky sv. Jiřího na Pražském hradě. Na Tetíně se tento víkend koná Národní svatoludmi­lská pouť, obec očekává tisíce návštěvník­ů.

Poutníci si lebku budou moci prohlédnou­t dnes od 14.00 do 17.55 v kostele svaté Ludmily. Již v 11.00 začíná hlavní mše svatá pod širým nebem. Celebrovat ji bude papežský vyslanec kardinál Christoph Schönborn.

Kněžna Ludmila zemřela rukou vrahů na tetínském hradišti v noci 15. září 921. Zprvu se tam nacházel i její hrob, a to na zvláštním místě, pod hradební zdí.

„Což působí poněkud nedůstojně, ale zde ke slovu přichází archeologi­e. Asi zde existoval hřbitov pro elitu hradiště,“řekl historik Jakub Izdný z Filozofick­é fakulty UK. Do Prahy nechal kněžnu přenést její vnuk sv. Václav. Mohla za tím stát politická kalkulace dát Čechům vlastní světici, do budoucna to mohlo například zajistit vznik biskupství.

Místo posledního odpočinku našla kněžna ve svatojiřsk­é bazilice na Pražském hradě. Svatou se stala v duchu vlastností známých z jejího života – byla vychovatel­kou, je pat- ronkou křesťanský­ch učitelů.

Na Hradě zazní oratorium

V neděli zazní ve Vladislavs­kém sále Pražského hradu nové oratorium Nádech věčnosti věnované právě svaté Ludmile. První českou světici ztvární pěvkyně Soňa Červená.

Oratorium bude uvedeno v částeč- ně scénickém provedení v režii Jiřího Heřmana, uměleckého šéfa Opery Národního divadla Brno. Koncert pořádá Arcibiskup­ství pražské ve spolupráci s nadačním fondem Bohemian Heritage Fund a Nadačním

fondem Soni Červené. Diváci jej mohou sledovat a poslouchat v živých přenosech České televize a Českého rozhlasu.

Koncert provede Symfonický orchestr Českého rozhlasu a sbor Run OpeRun pod vedením autora

Jana Zástěry, který je mimo jiné šéf- dirigentem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

Soňu Červenou v roli sv. Ludmily doplní čeští sólisté Lucie Hájková (Drahomíra), Petr Nekoranec (Václav), Jiří Brückler (Boleslav), Lukáš

Bařák (Jarmil) a Jakub Svojanovsk­ý (kazatel).

Uvedení ve Vladislavs­kém sále je symbolické stejně jako Vladislavs­ký sál je jedním ze symbolický­ch míst české státnosti.

s využitím ČTK

 ?? Foto: Ondřej Deml, ČTK ?? Návrat světice Lebku sv. Ludmily přivezl v 17.30 z Prahy do Tetína před kostel svaté Ludmily vůz v bezpečnost­ní koloně. O 20 minut později odborníci přenesli vzácný ostatek ve skleněné schráně do kostela. Aktu přihlížely desítky lidí, na místě se poté pomodlil kardinál Dominik Duka.
Foto: Ondřej Deml, ČTK Návrat světice Lebku sv. Ludmily přivezl v 17.30 z Prahy do Tetína před kostel svaté Ludmily vůz v bezpečnost­ní koloně. O 20 minut později odborníci přenesli vzácný ostatek ve skleněné schráně do kostela. Aktu přihlížely desítky lidí, na místě se poté pomodlil kardinál Dominik Duka.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic