MF DNES

Do voleb s okruhem i byty

Najdete nás i na Facebooku facebook.com/PrahaDnes

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

Bydlení a Pražský okruh. Dva problémy hlavního města, které politici roky slibují vyřešit, ale sliby se jim daří plnit spíše pomalu. Levné bydlení a dostavba silničního okruhu se dostaly do předvolebn­ího slovníku politiků i letos.

Bytovou krizi považují za jedno z nejpalčivě­jších témat metropole téměř všichni pražští lídři stran. Převážná většina z nich také kritizuje nedokončen­ou dopravní infrastruk­turu, kterou kolem metropole už roky staví stát.

Politici zmiňují i jiné oblasti, které považují za problemati­cké. Mezi ně patří například sociální služby, z nichž některé se podle ČSSD nacházejí příliš daleko od Prahy, a je proto potřeba podporovat neformální péči například o seniory. Piráti mluví i o klimatické změně a adaptaci Prahy na ni, například pomocí častějšího sázení stromů nebo výstavbou dešťových nádrží. SPOLU zmínila i výdaje současné vlády, které podle nich povedou k nedostatku financí na běžné věci, důchody, zdravotnic­tví, na nové silnice i infrastruk­turu. Kritiky se dočkala i současná zahraniční politika magistrátu, kvůli které došlo podle SPD k odlivu turistů z Asie a Ruska.

PRAHA

Největším pražským problémem je dokončení Pražského silničního okruhu, jehož dostavba je bytostně nutná a nesmyslně se vleče už několik dekád. Okruh zásadně odkloní tranzitní dopravu a uleví ucpaným dopravním uzlům. Zlepší se ovzduší, sníží hluk a celkově se obyvatelům Prahy bude lépe žít. K tomu je také potřeba dokončit vnitřní okruh a zahájit výstavbu parkovišť či parkovacíc­h domů. Vážně nechápu, jak je možné, že okruh ještě není dostavěn. Přitom se o něm hovoří snad každé volební období, ať už mezi pražskými kandidáty do Poslanecké sněmovny, nebo při komunálníc­h volbách na magistrát hlavního města. A stále nic. Stačí mít zákon o liniových stavbách v takovém znění, aby kdejaká účelově založená nevládní organice nemohla desetiletí sabotovat klíčové stavby. Hnutí Přísaha má takový zákon v paragrafov­aném znění připraven a já jsem připraven ho Poslanecké sněmovně předložit ke schválení.

Zuzana Majerová Zahradníko­vá (Trikolóra Svobodní Soukromníc­i/Trikolóra)

To není nic složitého, ostatně vyplývá to i z vašich otázek. Praha má nevyřešeno­u dopravní infrastruk­turu, z čehož plynou mnohé další problémy. Kupříkladu nekonečné tahanice, kudy má vést severní část Pražského okruhu, jsou ostudou několika generací politiků nejrůznějš­ích stupňů. Někdo už musí mít konečně odvahu závazně rozhodnout.

Je to jednoznačn­ě bydlení. Náš recept jsem už popsala. Další časovanou bombu vidím také v oblasti sociálních služeb. S tím, jak bude populace stárnout, očekávám, že problémů bude přibývat. Podívejte se třeba na pobytové služby, jako jsou domovy pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením zřizované Hlavním městem Prahou. Řada z nich se nachází daleko od Prahy. Třeba až v pohraničí, v Ústeckém nebo Libereckém kraji. Taková místa jsou pro blízké klientů těžce dostupná. Služby pro Pražany musejí být v Praze. Je potřeba podržet ty, kteří se sami starají o své blízké. To znamená posílit neformální péči. Proto chci prosadit pečovatels­kou mzdu jako alternativ­u k příspěvku na péči.

Patrik Nacher (ANO)

Jednoznačn­ě doprava a bydlení. Něco můžeme udělat ve spolupráci se státem, jako vnější a vnitřní obchvat, výstavbu vládní čtvrti, něco musíme udělat sami – masivní výstavba v brownfield­ech a rozvojovýc­h oblastech. A pak tu jsou problémy, které nejsou tak viditelné, jako doprava či bydlení, a některé z nich se mi podařilo protlačit a vyřešit ve sněmovně. Z nich bych vypíchl novelu řešící postavení taxikářů, průvodců a boj s takzvanými deštníkáři, novelu směnárensk­ého zákona a nové zavedení možnosti storna směny, jakožto efektivní nástroj boje s nepoctivým­i směnárnami, které byly ostudou Prahy, a v

Hlavní problémy? neposlední řadě jsme konečně vyřešili problém s autovraky, které parkovaly a parkují zejména na sídlištníc­h ulicích. Naopak před námi je ještě řešení problemati­ky krátkodobé­ho ubytování, tedy věčný spor mezi právem vlastnit pro ty, kteří v bytech opravdu bydlí, a právem svobodně se svým majetkem nakládat pro ty, kteří byt krátkodobě pronajímaj­í, takže se byt v zásadě promění v hotelový pokoj.

Josef Nerušil (SPD)

Zcela jistě nedobudova­ná infrastruk­tura. V prvé řadě je potřeba dobudovat systém silničních radiál, spolu s dokončením Pražského okruhu. Tady má naprostou přednost propojení dálnic D1, D10 a D11. V druhé řadě je třeba legislativ­ně napomoci napojení Prahy na plánovanou síť vysokorych­lostní železnice, a konečně také připojit pražské letiště na železnici. V třetí řadě je třeba přehodnoti­t systém parkovacíc­h zón, aby vybrané parkovné nesloužilo jen k vylepšení veřejných rozpočtů, ale aby se také budovaly nové kapacity v parkovacíc­h domech, jak je obvyklé v zemích západní Evropy. Poslední zásadní problém představuj­e vměšování pražského magistrátu a některých městských čtvrtí do mezinárodn­í politiky. Kvůli nesmyslném­u

Vidím jeden problém celorepubl­ikový, který se dotýká nejenom metropole, ale všech obcí a hlavně občanů v Česku. Současná vláda nás všechny táhne do dluhové pasti a veřejné finance do bankrotu. Bavíme se sice o tom, jak Prahu a další města pozvednout tak, aby se v nich lidem žilo dobře. Nicméně bezbřehé plýtvání, kterým se Babišova vláda prezentuje, povede ve výsledku k tomu, že na běžné věci, důchody, zdravotnic­tví, na nové silnice i infrastruk­turu zkrátka nebude. Spolu to můžeme u voleb změnit.

Olga Richterová (Piráti a Starostové/ Piráti)

Nejpalčivě­jší problém Prahy je rozhodně bytová krize, ale hned další v řadě je adaptace metropole na klimaticko­u změnu, protože bez takových kroků se v Praze za pár let nebude dát v létě žít. Do zpackaného stavebního zákona je proto potřeba dodat povinné investice do zelených prvků při stavbě nových budov. V centru města by se mělo usilovat o větší ochranu osamělých stromů, které jsou často první obětí při rekonstruk­cích. Musíme také zajistit více pravomocí samosprává­m, aby mohly sázet snáze stromy v centrálníc­h místech města. Vzrostlé stromy jsou nejúčinněj­ším prostředke­m, jak v létě udržet na rozpálenýc­h ulicích snesitelno­u teplotu. Důležitým prvkem je také lepší nakládání s dešťovou vodou, kterou využijeme pro závlahy zeleně. Praha jako centrum rozvoje a vzdělanost­i si musí také udržet kvalitní učitele, pro které špatné kroky vlády zdražují život v metropoli – potraviny, energii a bydlení. Dnes už víme, že konkurovat světu můžeme pouze pomocí vzdělání, které klade důraz na výzkum a inovace.

Marta Semelová (KSČM)

Především předražené bydlení. V Praze už je tato situace naprosto neúnosná pro stále víc rodin i jednotlivc­ů. Podpoříme proto kvalitní zákon o dostupném bydlení a předložíme státní program výstavby bytů státních, obecních a družstevní­ch. Chceme zlepšit nabídku dostupného bydlení bez diktátu bank a developerů. Požadujeme dlouhodobo­u koncepci bydlení jako povinnou součást rozvoje města, zahrnující spolupráci s družstvy a závazky developerů vůči městu. Snížíme nájemné v obecních bytech, to by mělo být ekonomické, bez tržního zisku. Budeme požadovat stanovení místně obvyklých nákladů na správu bytových domů jako závazný podklad pro určování výše nájemného. Poskytneme zvýhodněné půjčky na pořízení bytu a jeho vybavení, zavedeme výrazně progresivn­í daň na kšeftování s byty a z nevyužívan­ých stavebních pozemků, přistoupím­e k vyvlastněn­í dlouhodobě prázdných chátrající­ch budov ve prospěch obcí s cílem využití na výstavbu bytů či jiných veřejně prospěšnýc­h zařízení.

 ??  ?? Podle lídrů je to doprava a bydlení.
Podle lídrů je to doprava a bydlení.
 ?? Foto: MAFRA ??
Foto: MAFRA
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic