MF DNES

ŠEDÝ ZÁKAL: CO VÁS ČEKÁ

Se stárnutím populace případů přibývá, onemocnění může skončit i slepotou. Ročně se v Česku provede 100 tisíc operací.

- Jana Blažková redaktorka MF DNES

99% je úspěšnost operace šedého zákalu v Česku

Začalo to plíživě. Když Karel Souček oslavil pětasedmde­sátiny, začalo se mu horšit vidění. „Brýle na čtení nosím léta, na to jsem zvyklý. Tohle bylo ale něco jiného. Začalo se mi zdvojovat vidění na dálku, věci jako by měly stíny,“vypráví Karel Souček. Po vyšetření u oční lékařky byla diagnóza jasná: šedý zákal na obou očích a doporučení k operaci.

„Nic jsem neodkládal, na zákrok jsem se objednal hned. Dost mi to vadilo při řízení auta. Manželka šla se mnou, protože měla stejné problémy,“říká Karel Souček. Jeden týden lékaři oběma odoperoval­i jedno oko, po týdnu i druhé.

„Vůbec to nebolelo a trvalo to pár minut. Manželka ‚zázračně prohlédla‘ skoro hned.

Já to měl horší,“vzpomíná Karel Souček.

Nejprve se zdálo, že i jemu operace pomohla, do půl roku se mu však vidění začalo znovu zamlžovat. Operace šedého zákalu v Česku má 99procentn­í úspěšnost. Karla Součka potkala ne příliš častá komplikace, které se říká druhotný šedý zákal. „Zdálo se mi, že vidím hůř než před operací, a docela jsem si nadával, že jsem na to chodil. Pak mi ale paní doktorka řekla, že se mi zakalilo pouzdro, do kterého se nová čočka vkládá. Laserem mi v něm udělali otvor a vidění mám od té doby také bezvadné, stejně jako žena,“pochvaluje si Karel Souček.

Odstranění šedého zákalu je nejčastějš­ím operačním zákrokem na lidském těle. Ročně lékaři v Česku provedou sto tisíc takových operací. A onemocnění přibývá. „Je to dáno tím, že stárne populace a zvyšuje se střední délka života. Ne každý se nutně musí dožít zákalu, ale většinu lidí – pokud se dožijí vyššího věku – toto onemocnění potká,“vysvětluje přednosta Oční kliniky dětí a dospělých ve Fakultní nemocnici v pražském Motole MUDr. Martin Hložánek.

Věková sestava je pestrá. „Dnes operujeme šedesátník­y, sedmdesátn­íky, ale i stoleté pacienty, šedý zákal neboli katarakta se může vyskytnout v jakémkoli věku,“podotýká doktor Martin Hložánek.

Onemocnění vzniká v důsledku metabolick­ých změn v organismu. „Rizikovými faktory jsou vedle věku například cukrovka, kouření, užívání některých léků nebo úrazy očí,“doplňuje přednosta Martin Hložánek.

V populaci nad 65 let nemocí trpí 65 procent lidí. Ve věku nad 75 let je to už 71 procent obyvatel. Podobný trend je patrný všude ve světě. V nejrozvinu­tějších zemích potká operace katarakty každého čtvrtého člověka.

Celosvětov­ě se provádí kolem deseti milionů těchto operací ročně. Česká republika patří k aktivnější­m zemím, ne všude na světě mají lidé takové štěstí, že se k operaci vůbec dostanou. „Jsou země, kde je příliš mnoho pacientů a málo chirurgů, takže v méně rozvinutýc­h zemích je katarakta i příčinou slepoty, protože lidé nemají šanci se na operaci dostat. Třeba v Indii je vysoké procento slepoty kvůli šedému zákalu. U nás se toto neděje, operace je dostupná všem,“říká doktor Martin Hložánek.

Operaci předchází oční vyšetření a také konzultace ohledně možností řešení. Lékař musí s pacientem probrat, která z nitroočníc­h čoček je pro něj vhodná a také jaké má o výsledku zákroku představy. Důležité jsou i finance.

Pojišťovny v rámci operace hradí implantaci monofokáln­í čočky, která zajistí ostré vidění na jednu vzdálenost. Ten, kdo se chce obejít bez brýlí na více vzdálenost­í, obvykle zvažuje investici do takzvaných prémiových čoček.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic