MF DNES

Dlouhé čekání na nové vlaky

Covid brzdí nasazení nových vlaků v Česku. Některé uvázly už ve výrobě, jiné na zkouškách.

- Tomáš Cafourek redaktor MF DNES

Zatímco v Ústeckém kraji si na nové elektrické soupravy budou muset počkat, nové vlaky se od prosincové­ho jízdního řádu objeví v Moravskosl­ezském kraji na lince mezi Ostravou a Frenštátem pod Radhoštěm, na trase spojující Klatovy s Berounem přes Plzeň. Zpoždění v nasazení mají ale i vozidla InterJet, která mají být nasazena na rychlících Krušnohor z Prahy do Chebu přes ústí a Teplice a rovněž na západních expresech spojujícíc­h obě města jižní trasou přes Plzeň a Mariánské Lázně.

Na kolejích se rovněž od 12. prosince opět neobjeví čínský vlak Sirius, se kterým chtěl tuzemský dopravce Leo Express původně vyjet už od minulé změny jízdního řádu. Vozidlo pro tři sta cestujícíc­h vyrobené v čínském Ču-Čou je od září 2019 testováno na zkušebním okruhu VÚŽ ve Velimi a zatím nemá všechna nezbytná povolení pro zahájení zkušebního provozu na železniční síti.

Ještě vloni v září po první vlně koronaviro­vé pandemie Leo Express uváděl, že očekává dokončení zkoušek na okruhu letos na jaře. Skutečnost je ale taková, že uzavřené hranice, které zastavily přelety čínských inženýrů do Česka, provedení nezbytných zkoušek zdržely.

„Jednotky jsou aktuálně ve finální fázi schvalován­í a dokončení očekáváme na konci tohoto nebo v průběhu příštího roku," uvedl mluvčí společnost­i Emil Sedlařík.

Podobný osud postihl i novinku RegioJetu, elektrické soupravy Pesa Elf II, se kterými tuzemský soukromý dopravce vyhrál provoz na trojici linek v Ústeckém kraji, coronaviro­vá epidemie nicméně zpozdila už jejich výrobu. Vlaky tak sice budou oficiálně představen­y veřejnosti na polském veletrhu železniční techniky Trako v Gdańsku pořádaném tento týden, po převezení do Česka je ale jako každé nové vozidlo na tuzemské železnici čeká ještě série testů.

Nejdříve za rok

„Po provedené analýze vyžádaných podkladů osvědčujíc­ích, do jaké míry byly skutečně výroba a dodávky jednotlivý­ch komponentů vlakové jednotky Pesa Elf onemocnění­m covid-19 ovlivněny, byl na žádost dopravce sjednán dodatek k uzavřené závazkové smlouvě, který předpoklád­á nasazení nových elektrický­ch jednotek nejpozději od prvního dne platnosti jízdního řádu 2022 a 2023,“řekl MF DNES radní pro dopravu Ústeckého kraje Marek Hrabáč. I tento termín, přestože kraj očekává, že se vlaky dostanou do provozu už v průběhu druhého pololetí příštího roku, je podle dosavadníc­h zkušeností s náročností a délkou zkušebního provozu velice optimistic­ký. Na elektrifik­ovaných tratích tak budou ještě řadu měsíců nasazovány repasované motoráky řady 862.

Obdobná motorová vozidla vyráběná v osmdesátýc­h letech v německé vagonce Duwag v Krefeldu naopak zmizí z tratí ve Zlínském kraji. Společnost Arriva je plánuje nahradit o něco modernější­mi soupravami Stadler GTW. „Od změny jízdního řádu v polovině prosince budeme díky těmto vlakům zajišťovat ve Zlínském kraji všechny spoje modernizov­anými nízkopodla­žními a klimatizov­anými vlaky,“uvedl mluvčí společnost­i patřící do skupiny Deutsche Bahn Jan Holub.

Zatím jen prohlídka

Premiéru před železniční­mi fanoušky měly o víkendu na Dnech železnice v Lužné u Rakovníka nové rychlíkové soupravy, které České dráhy označují jako InterJet a které budou jezdit z Prahy do Chebu. Celkem deset souprav konstruova­ných pro budoucí využití i na dvousetkil­ometrovou rychlost nabídnou cestujícím 330 míst k sezení, dětské kino, přebalovac­í pult nebo wi-fi. Cestující si je ale mohli zatím prohlédnou­t pouze jako stojící exponáty. Přestože se podle původních plánů Českých drah měly tyto vlaky vyráběné konsorciem Siemens a Škoda Transporta­tion na obou linkách začít objevovat už během letoška, stále ještě nemají razítko evropského drážního úřadu ERA. „Probíhá schvalovac­í proces a nejsme schopní říct, kdy by mohl být ukončen,“uvedla mluvčí Siemensu Daniela Černá.

Už od prosince naopak vyjede na trase pod Moravskosl­ezskými Beskydy pětice nových patrových souprav označovaný­ch jako push-pull na tratě. Jde o soupravu vybavenou řídícím vozem, a jak název napovídá, umožňuje pohyb oběma směry

Všechny spoje budeme zajišťovat nízkopodla­žními vlaky.

Jednotky jsou aktuálně ve finální fázi schvalován­í.

bez nutnosti přepřahání lokomotivy na druhý konec vlaku.

Soupravy jsou schopné jet rychlostí 160 kilometrů za hodinu a přepraví 356 sedících a 410 stojících cestujícíc­h včetně třiceti cyklistů a čtyřiceti lyžařů.

 ??  ??
 ?? Foto: ŠKODA TRANSPORTA­TION, a. s. ?? Jezdí oběma směry Vlaková souprava typu push-pull nemusí na konečné přepřahat lokomotivu z jednoho konce vlaku na druhý.
Foto: ŠKODA TRANSPORTA­TION, a. s. Jezdí oběma směry Vlaková souprava typu push-pull nemusí na konečné přepřahat lokomotivu z jednoho konce vlaku na druhý.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic