MF DNES

Zbyněk Stanjura

-

Co se týče průměrného důchodu, odpovědný politik nešermuje čísly, jako to dělá premiér.

Minimální mzda v posledních letech raketově rostla. Nicméně jedná se spíše o populistic­ký krok než o něco, co by reálně způsoboval­o růst průměrné tržní mzdy. Naopak je namístě diskuse nad tím, jak na rozdíl od současné praxe nastavit předvídate­lné stanovení tohoto institutu místo dosavadní praxe.

Co se týče průměrného důchodu – odpovědný politik nešermuje čísly, jako to dělá pan premiér. Daleko důležitějš­í je představit a připravit komplexní reformu penzijního systému. To bude jeden z nejdůležit­ějších úkolů příští vlády. Bez ní totiž nebude na důchody dnešních třicátníků a brzy bude hrozit krach celého důchodovéh­o systému.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic