MF DNES

Jan Hrnčíř

-

Současný model, kdy se vláda každoročně dohaduje mezi sebou a poté v rámci tripartity, je nevyhovují­cí. Není možné, aby zaměstnava­telé i zaměstnanc­i do poslední chvíle netušili, jak se bude minimální mzda vyvíjet. V SPD jsme pro model, kdy bude minimální mzda navázána buď na růst průměrné mzdy, nebo na růst inflace. Zároveň chceme pevně navázat růst starobních a invalidníc­h důchodů na růst průměrné mzdy a garantovat ten nejnižší důchod ve výši minimální mzdy a až od této částky zásluhově. V roce 2025 by tak mohla být minimální mzda, a tedy i minimální důchod, cca 19 tisíc korun.

Nejnižší důchod by měl odpovídat minimální mzdě. V roce 2025 by to mělo být 19 tisíc.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic