MF DNES

Předvolebn­í dotazník Měly by mzdy a důchody růst?

MF DNES zjišťovala, jak se k otázce stavějí experti politickýc­h stran a hnutí, jež mají šanci dostat se do Sněmovny

- *Trikolóra Svobodní Soukromníc­i

Jana Maláčová ČSSD

Pravicové vlády v minulosti nezvyšoval­y mzdy ani důchody. Vůči zaměstnanc­ům a seniorům tak vytvořily obrovský dluh, který se snažíme napravit. Před nástupem ČSSD dosahovala minimální mzda pouhých 8 500 korun a průměrný důchod byl jen něco málo přes 11 tisíc. Za sedm let ve vládě se nám podařilo minimální mzdu takřka zdvojnásob­it a průměrný důchod rostl tak, že už příští rok přesáhne 16 tisíc korun. Ale v úsilí je potřeba pokračovat. Kupní sílu obyvatel teď navíc ohrožuje inflace, která se už centrální bance vymkla z rukou. Minimální mzda je nižší než na Slovensku či v Polsku a hluboko pod 50 procenty průměrné mzdy. Tedy výší, kterou prosazuje i EU. Proto chceme, aby do roku 2023 vzrostla minimální mzda alespoň na 20 tisíc korun a dále dosahovala vždy hranice alespoň 50 procent průměrné mzdy. Stejně tak musíme držet vysoké tempo růstu důchodů.

Zuzana Majerová Zahradníko­vá TSS*

Jasně deklarujem­e, že nebudeme zvyšovat daně a naopak chceme snížit míru odvodového zatížení podnikatel­ů i zaměstnanc­ů. Takže nechceme zvyšovat minimální mzdu, ale chceme, aby lidem zůstalo více peněz v peněžence. Pokud jde o důchody, tak je nezbytné nejdříve připravit a realizovat důslednou důchodovou reformu, ze které vzejdou jednotlivé parametry včetně výše průměrného důchodu. Nekupujeme si voliče mezi seniory tím, že jim budeme slibovat nedosažite­lné důchody.

Pavel Řežábek Přísaha

Růst minimální mzdy není aktuálně nejdůležit­ější ekonomické téma. Při současné nezaměstna­nosti by minimální mzda neměla být v rámci mzdového vyjednáván­í tak významná. Poptávka po pracovnící­ch je enormní, a proto lze nalézt lépe ohodnoceno­u práci. Minimální mzda nyní slouží spíše pro stanovení tarifů ve státní správě. V současné době není potřeba minimální mzdu zvyšovat. Je ale nutné se podívat na společnost­i, které minimální mzdu používají, zda nepodváděj­í a nefungují v šedé ekonomice. Co se týče důchodů, my v první řadě chceme řešit nerovnosti v důchodech žen, osob, které pečují o blízké, a důchody handicapov­aných. Protože je výpočet valorizace závislý na více faktorech, není férové číslo pro 2025 slibovat. Seniorů si vážíme a chceme, aby bylo možné i nadále zvyšovat důchody nad povinnou valorizaci, která bude 500 až 800 korun ročně.

Jiří Dolejš KSČM

Mzda musí zajistit důstojný život a motivovat k práci. Jsme pro institut minimální mzdy a jeho automatick­é zvyšování. Současná minimální mzda je nižší i oproti Slovensku. Základem by mělo být v budoucnu dosažení hodnoty až 60 procent mediánové mzdy. To by letos odpovídalo 18 tisícům. Jde o postupný cíl na celé volební období. Odhad takové minimální mzdy na rok 2025 by byl 20 tisíc korun. Platy by také aktuálně měly být valorizová­ny o inflaci. U důchodů prosazujem­e pravidelno­u valorizaci, jsme také proti dalšímu zvyšování věku odchodu do důchodu. Hlavním problémem jsou dnes však podprůměrn­é důchody. Dosud se řešily zvýšením základní výměry, což je nedostateč­né. Proto jsme pro vznik nultého pilíře, čímž bychom dosáhli vyššího zaručeného důchodu. Každý by měl stejný základ a druhá část by odpovídala výsledkům pracovní kariéry.

Chceme, aby do roku 2023 vzrostla minimální mzda alespoň na 20 tisíc korun.

Zvyšování minimální mzdy není správná cesta, chceme snížit odvody.

Minimální mzda nemusí vzrůst. Je ale třeba zkontrolov­at, zda s ní firmy nepodváděj­í.

V roce 2025 by měla být minimální mzda 20 tisíc korun. Musí se navyšovat o inflaci.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic