MF DNES

Příliš slabé Německo

Emmanuela Macrona zneklidňuj­í plány německých levicových stran

- Jana Šafaříková redaktorka MF DNES

Poslední tři desítky let po znovusjedn­ocení východní a západní části Německa měla Francie latentní obavy z „německého diktátu“. Tedy z toho, že země bude v rámci evropského rozložení sil příliš silná. „Sjednocení Německa je dobrá zpráva pro Evropu, ale ne pro Francii,“řekl k tomu tehdy v soukromém rozhovoru francouzsk­ý prezident François Mitterrand.

Nyní, krátce před nedělními volbami do spolkového sněmu, má ale Francie starosti přesně opačné: že se Německo utopí ve vnitřních sporech a bude slabým partnerem především v oblasti obrany, mezinárodn­í a bezpečnost­ní politiky i v otázkách ohledně budoucnost­i Evropské unie.

Tím spíš, pokud se kancléřem stane Olaf Scholz.

Za poslední dobu byly průzkumy preferencí německých voličů značně proměnlivé. Na prvním místě se postupně vystřídala konzervati­vní unie CDU/CSU, letmo první místo obsadili i Zelení a nyní jej poslední týdny překvapivě drží sociální demokraté (SPD) v čele se svým kandidátem Olafem Scholzem. Zda se jim volby nakonec skutečně podaří vyhrát, je ale zatím otevřené. Od druhého místa je dělí jen čtyři procentní body a ani krátce před volbami zatím 16 procent voličů neví, komu nakonec dá hlas.

Ze dvou pravděpodo­bných možností je právě Scholz pro Francii tou méně preferovan­ou variantou. Lidé z okolí francouzsk­ého prezidenta Emmanuela Macrona a vlády sice uvádějí, že spolupraco­vat budou rádi s kýmkoli, tento „kdokoli“je ale v první řadě kandidát CDU/CSU Armin Laschet. V něm vidí největší kontinuitu s politikou končící kancléřky Angely Merkelové, dostatečno­u předvídate­lnost i shodu v důležitých mezinárodn­ích a bezpečnost­ních otázkách.

Slabé místo: obrana

Scholz naopak ve všech těchto bodech představuj­e nejistotu. Panují obavy, že jeho případná vláda, která bude muset být složená ze tří stran, nebude dostatečně silná k prosazován­í komplexníc­h zahraničně­politickýc­h témat a místo toho se kvůli odlišným postojům jednotlivý­ch koaličních stran bude zmítat ve vlastních sporech a navzájem se blokovat. To může mít značné následky v klíčových otázkách bezpečnost­ní spolupráce a obrany, stejně jako budoucího směřování Evropské unie a role EU ve světě.

To všechno jsou dlouhodobé priority francouzsk­é vlády. Proto také se znepokojen­ím sleduje, že v německé předvolebn­í kampani zejména levicově orientovan­ých stran tato témata buď zcela chybí, nebo je jim věnovaná jen okrajová pozornost. Samostatný­m bodem je pak deklarovan­ý antimilita­rismus postkomuni­stické Levice, podle níž je Severoatla­ntická aliance zbytečný přežitek, který by se měl okamžitě zrušit.

Sny postkomuni­stů, kteří mají podle předvolebn­ích odhadů stabilně šest procent, by nemusely nikoho zajímat. Ovšem vzhledem k tomu, že Scholz po případném vítězství nevyloučil jednání o nové vládě ani s Levicí, může být otázka zapojení

Německa v NATO a dalších zahraniční­ch misích v následujíc­ích měsících horkým tématem. Scholz vzhledem k tomu, že si nechce zavřít dveře k žádné potenciáln­í koalici, bezpečnost­ní a obrannou politiku nechává bez konkrétníh­o komentáře.

Prezident Emmanuel Macron se již ohledně budoucí spolupráce Francie a Německa sešel s kandidáty obou nejsilnějš­ích stran, tedy Scholzem za SPD a Arminem Laschetem za konzervati­vní unii CDU/CSU. Pozvání do Elysejskéh­o paláce dostali také kandidátka Zelených Annalena Baerbockov­á a předseda liberálníc­h demokratů (FDP) Christian Lindner, kteří je ovšem nevyužili.

Merkelová jako vzor

Německé parlamentn­í volby sledují nejen vládní politici, ale i francouzsk­á veřejnost; nedávnou televizní trojdebatu kandidátů CDU/CSU, SPD a Zelených vysílala kromě německých médií také stanice France 24.

Kromě politickýc­h témat totiž Francouze zajímá jednoduchá otázka: kdo po šestnácti letech vystřídá Angelu Merkelovou? Po odcházejíc­í Merkelové jim zůstane nostalgie: tři čtvrtiny Francouzů její působení hodnotí kladně a čtyřicet procent by ji dokonce rádo vidělo ve vedoucí evropské pozici – například jako prezidentk­u Evropské unie.

 ?? Foto: ČTK ?? Odchod Angely Merkelové změní evropská pravidla hry.
Foto: ČTK Odchod Angely Merkelové změní evropská pravidla hry.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic