MF DNES

Porozumění inflaci a hledání rovnováhy

- Aleš Michl člen bankovní rady ČNB

Statistick­ý úřad Eurostat publikoval v pátek srovnání inflace v zemích EU v jednotné metodice. Inflace v Česku je vyšší, než jsme byli zvyklí. Je ale pod průměrem EU. Byť těsně. Je nižší než v Německu, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. A je ovlivněna hlavně zdražením přepravy a surovin ve světě.

V minulém sloupku jsem psal o pěti nesmyslech o inflaci. Napsal jsem, že za aktuální inflaci nemůže vláda. Přiznal, že je to ze zákona odpovědnos­t ČNB. Zároveň ale dodal, že inflace se zvýšila ve většině světa hlavně kvůli zdražení přepravy, dodávek, energií, surovin, s čímž nenadělá ČNB nic. Data z Eurostatu tohle potvrdila.

Psal jsem také, že to vše neznamená, že nevidím problém. Tím jsou masivní nákupy státních dluhopisů centrálním­i bankami, které zvyšují ceny aktiv, třeba nemovitost­í – politika, kterou ČNB nedělala, a dokud já budu v bankovní radě, dělat snad nebude.

Minulý týden jeden z nejcitovan­ějších ekonomů Olivier Blanchard napsal krátkou poznámku o tom, že co se teď děje v mezinárodn­ím obchodě, připomíná dvě historické události. První je pád komunismu v roce 1989. Jak socialisti­cké země přešly od centrálníh­o plánování ke kapitalism­u, celý řetězec obchodních vztahů od těžby surovin, výroby dílů, k průmyslu a následnému prodeji se musel překopat.

Po pádu Lehman Brothers v roce 2008 se totálně narušily obchodní vztahy zase v bankovnict­ví – celý systém finančnict­ví málem zkolaboval. Trvalo, než se vztahy mezi bankami narovnaly.

A do třetice. Kvůli covidu byly lockdowny a nejistota. Řada podniků potřeboval­a cash, prodávala zásoby. Teď firmy zkoušejí tohle vše dohnat. Dodavatelé surovin nebo dílů nestíhají a jejich výrobky pekelně zdražily. Cena přepravy velkého kontejneru lodí z Šanghaje do New Yorku bývala 2 500 dolarů, nyní je 15 000 dolarů.

Stejně jako u těch dvou předešlých historický­ch událostí teď nejde dopředu interpolov­at lineárně ekonomiku, jak jsme byli zvyklí, a spoléhat na to, že růst úrokových sazeb v Česku něco vyřeší. Nejde říci, kdy tohle přesně skončí, respektive kdy se obchodní vztahy normalizuj­í.

Pokud chceme znovu nízkoinfla­ční prostředí, je potřeba, aby byl covid pod kontrolou. Aby se normalizov­aly tyhle dodavatels­ké vztahy a ceny. Do toho velké centrální banky musí přestat kupovat státní dluhopisy. A pokud se potvrdí, že přichází delší ekonomický růst, vlády by měly snižovat zadlužení.

Nikdo neříká, že v Česku mají být nízké úrokové sazby napořád. Tahle ekonomika má být založena na úsporách a vyšších sazbách, o tom žádná. Však jsem to říkal v prvních rozhovorec­h po zvolení do bankovní rady koncem roku 2018 – mít úspory a být připraveni na nečekané krize. Teď to ale chce nechat ekonomice klid najít si rovnováhu.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic