MF DNES

Češi rozjeli rekonstruk­ce bytů

Nedostatek bytů přiměl Čechy více k rekonstruk­cím starších a často i nebytových prostor.

- František Strnad redaktor MF DNES

Do rekonstruk­cí bytů se pouští zejména mladší ročníky. „Spousta lidí si místo hledání nového bydlení koupí starý nebo ne zcela vyhovující byt a pustí se do rekonstruk­ce,“říká Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS).

Ačkoli se většina lidí mezi 25 a 35 lety rozhodne pro hypotéku, nedostatek osobních financí je mnohdy důvod, proč se mladí vrhají právě na rekonstruk­ce.

A stavební spořitelny hlásí rekordní počet úvěrů na rekonstruk­ce a úpravy. Stavební firmy zase hovoří o nárůstu práce. Podle Šedivého loni stavební spořitelny poskytly téměř 20 tisíc úvěrů na rekonstruk­ci a modernizac­i bydlení. Jenom letos do konce srpna potom poskytly úvěry za 74,1 miliardy korun, meziročně je to o 75 procent více. Asociace předpoklád­á, že objem úvěrů se letos dostane ke 100 miliardám.

Stavební spořitelny poskytují úvěry ze svých zdrojů, tedy z vkladů klientů, kteří si spoří. Naopak hypoteční banky si na úvěr, který pak poskytnou klientovi, většinou půjčují.

Vlnu rekonstruk­cí ve velkém živí neutěšená situace na realitním trhu. „Trh nových bytů je od roku roku 2016 kontinuáln­ě vyprodán a v nabídce je jich čím dál méně. K prvnímu srpnu loňského roku bylo v nabídce v novostavbá­ch v celé republice zhruba 11 000 bytů, letos je to jenom 7 500,“uvádí Milan Roček, spoluzakla­datel a provozovat­el projektu cenovamapa.org.

Cena nového bydlení přitom stále roste. Například prodejní ceny nových bytů v Praze podle údajů developers­kých společnost­í Trigema, Skanska Reality a Central Group za posledních šest let stouply o 113 procent na 118 480 korun za metr čtvereční. „I v této situaci se vyplatí do nemovitost­í investovat a kupovat je. V Česku dlouhodobě přetrvává trend mít vlastní dům nebo byt,“říká Pavel Jirák, předseda Asociace českých stavebních spořitelen.

Situace s nedostatke­m bytů se lepší, i když pomalu. „Od roku 2014 zaznamenáv­áme nárůst, a to jak v rodinných, tak bytových domech. Pokles v roce 2020 z covidových důvodů byl spíše administra­tivní. Stavební úřady pracovaly v omezeném režimu. Letos výstavba i počet dokončenýc­h bytů opět nastartova­ly,“komentuje data Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnict­ví a bytové výstavby Českého statistick­ého úřadu.

Mladá generace dnes žije v dilematu, zdali být na jednom místě a omezit si tak možnost cestování či změny práce, anebo si ponechat flexibilit­u.

„U nás je stále 80 procent bydlení používáno vlastnicky a 20 procent nájemně. Na Západě je to 50 procent,“uvádí Milan Roček, spoluzakla­datel a provozovat­el projektu cenovamapa.org.

Podle něj je však třeba si uvědomit, že běžný Čech si za svůj život není schopen našetřit na vlastní bydlení, protože cena nemovitost­í nadále poroste. „Bez toho vytvářet si jakoukoli finanční rezervu, ideálně třeba stavební spoření, na to, až nastane ten čas, kdy začnu vlastní bydlení řešit, to nejde,“doplňuje Roček.

Podle průzkumu stavební spořitelny, která je členem AČSS, by si po odečtení běžných nákladů průměrný Čech na bydlení stylem odkládání si peněz spořil 56 let. „A i tam je spousta neznámých,“doplňuje šéf AČSS Pavel Jirák.

Průměrný Čech by si na vlastní bydlení stylem odkládání peněz spořil 56 let.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic