MF DNES

Kdo také chce váš hlas

- (jva)

Strana č. 10 Hnutí Prameny

Občanské hnutí vzniklo již v roce 2014, tehdy ještě pod názvem „Česká země – Domov můj“. Současnou podobu získalo letos v létě. Uskupení tvoří sedm menších stran a iniciativ, které většinou akcentují vlasteneck­á a někdy i spirituáln­í témata. Dohromady se Prameny prezentují jako obrodné hnutí, které chce obnovit zdravou občanskou společnost. Tu podle nich poškodila i současná pandemie covidu. Tvrdě proto kritizují postup vlády, která proti onemocnění zaváděla plošná opatření a restrikce. Podle Pramenů je současná pandemie uměle vytvořená zbraň pro přeformáto­vání svobodné společnost­i na otroky. Hnutí by proto zrušilo všechna opatření.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic