MF DNES

Polsko musí platit denně pokutu za důl u hranic

-

PRAHA, VARŠAVA Soudní dvůr Evropské unie včera vyměřil Polsku pokutu ve výši půl milionu eur (12,7 milionu korun) denně za to, že nezastavil­o těžbu v hnědouheln­ém Dole Turów poblíž české hranice. Finanční sankci má Varšava platit do chvíle, než uposlechne jarního příkazu soudu.

Soud předběžné rozhodnutí o zastavení těžby vydal v květnu po české žalobě. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by mohlo způsobit ekologicko­u katastrofu. Pro zemi by mělo údajně značné ekonomické následky.

Místopředs­edkyně soudu Rosario Silvaová polskou žádost zamítla a vyměřila zemi zmíněnou pokutu.

Podle vyjádření soudu přihlížela zejména k tomu, že předběžné opatření má zabránit možným vážným škodám na životním prostředí a lidském zdraví.

„Proto je třeba Polsku uložit povinnost zaplatit Evropské komisi penále ve výši 500 tisíc eur za každý den ode dne oznámení tohoto usnesení do doby, kdy tento členský stát splní povinnosti vyplývajíc­í z usnesení o předběžném opatření,“uvedl soud.

Česká strana žádala o pokutu v desetináso­bné výši. Polsko se naopak ani včerejšímu rozhodnutí nepodvolí. Šéf polské těžařské společnost­i PGE prohlásil, že těžba v dole bude navzdory vyměřené pokutě pokračovat dál. (row, ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic