MF DNES

Komise: Způsob zkoumání havárie na Bečvě byl špatný

-

PRAHA Sněmovní komise k ekologické katastrofě na Bečvě zkritizova­la postup při odběru i analýze vzorků vody a ryb bezprostře­dně po loňské havárii. Doporučila inventariz­aci a digitaliza­ci kanalizačn­ích systémů, zvýšení pokut či preciznějš­í metodické pokyny. Poslanecká sněmovna na svém webu zveřejnila zjištění mimořádné komise poslanců k vyšetřován­í ekologické havárie. Otrava přesně před rokem poničila biotop na 40 kilometrec­h řeky.

Podle poslanců nedostateč­ně koordinova­ly kroky vodoprávní úřad Valašského Meziříčí a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vzhledem k tomu, že byly zasaženy dva správní obvody obcí s rozšířenou působností, měly podle komise jejich vodoprávní úřady informovat krajský úřad. Ten ale dostal podle zdrojů poslanců informace až den po havárii.

Samotný odběr nebyl dostatečně koordinová­n. V den havárie byl odebrán pouze jeden, avšak ne z potenciáln­ě rizikových výustí. Vzorky měly být zajištěny maximálně do hodiny od příjezdu na místo, a to nejen po proudu řeky, ale i výše po toku z vyústění, která do Bečvy vedou. To se však stalo až následujíc­í den, a to jen z některých vyústění.

Ministr životního prostředí Richarda Brabec (ANO) má zprávu za zpolitizov­anou. Jsou v ní podle něho neodborné závěry vytržené z kontextu, manipulace a negativní tendence vůči ČIŽP. (ČTK, iDNES.cz)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic