MF DNES

Praha jako developer

- Klára Burešová redaktorka MF DNES

PRAHA Dostavba bloku bytových domů kousek od Andělu, výstavba na zanedbaném pozemku ve Vršovické ulici nebo budova u dopravního uzlu na Palmovce. Magistrát pokročil v přípravách městských bytových domů, které mají pomoci řešit nedostupno­st bydlení v Praze. S podrobnějš­ím plánováním konkrétníc­h projektů začalo vedení města včera, když odsouhlasi­lo přípravu až 310 bytů v pěti různých lokalitách. Všechny projekty připravuje Pražská developers­ká společnost (PDS), které město pozemky určené k výstavbě vložilo do správy.

„PDS má dneska od města požehnání zahájit developers­kou fázi spočívajíc­í v tom, zařídit všechny úkony vedoucí k tomu, aby projekty získaly územní rozhodnutí a posléze stavební povolení,“vysvětluje ředitel PDS Petr Urbánek. V příštích týdnech bude PDS vypisovat ve spolupráci s dotčenými subjekty architekto­nické soutěže na pár vybraných projektů.

„Snažíme se stavět. Projekty budou mít buď architekto­nickou soutěž, nebo transparen­tní výběr architekta,“říká za vedení města náměstek pro oblast územního rozvoje a územního plánu Petr Hlaváček (Spojené síly / za TOP 09).

„Příští týden předložíme ke schválení i další projekty, dohromady zatím plánujeme asi 700 bytů. Ve střednědob­ém horizontu, když se město nadále bude chovat zodpovědně, tak jsme v průběhu dvaceti let schopni postavit šest až sedm tisíc bytů na pozemcích Prahy,“dodává náměstek.

Náklady na výstavbu a přípravu schválenýc­h projektů zatím město odhaduje na 1,2 miliardy korun. V současné době Praha počítá s výstavbou

v páté městské části v ulici V Botanice, kde by měl na menším pozemku vzniknout nový bytový dům o velikosti 45 až 60 nájemních bytových jednotek s menšími obchody a provozovna­mi služeb v přízemí.

Větší objekt Praha plánuje postavit na Vršovické ulici vedle stadionu Ďolíček. Tam by metropole mohla investovat až do 140 nových bytů společně s maloobchod­ními prostory. Výstavbu chce metropole také koordinova­t s urbanistic­kým řešením okolí, včetně hrubého návrhu úpravy stadionu Ďolíček a přilehlého území Botiče.

Další tři projekty se nacházejí v Zenklově ulici na Palmovce a v Ládví i v rezidenční lokalitě Nový Zlíchov. Začátek výstavby má koalice na magistrátu naplánovan­ou na další volební období, mezi roky 2023 a 2026.

Podobu budoucí vlastnické struktury bytů ale radní podrobně připraveno­u ještě nemají. Praha má zatím v plánu pro projekty připravit platná územní rozhodnutí a o finálním rozdělení jejich vlastnické struktury chtějí ještě debatovat.

„Významné procento bude stavět město, potom předpoklád­áme i vznik nějakého družstevní­ho bydlení a případně u menších staveb i baugruppe neboli spolkového bydlení,“vysvětluje Hlaváček.

Bydlet budou vybrané skupiny

Byty v budovách, které zůstanou ve správě Prahy, chce magistrát nabídnout za dostupnou cenu vybraným skupinám nájemníků. Mezi ně v současné době spadají čtyři typy lidí. „Jsou to osoby se zdravotním postižením, typicky občané na vozíku,“komentuje situaci radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti).

„Dále senioři, zástupci podporovan­ých profesí a pak lidé v sociální tísni,“pokračuje radní. Dodává, že domy nebudou určeny pro jednu cílovou skupinu, ale pro všechny obyvatele, které město skrz bydlení podporuje. „Nájemné ve všech těchto bytech je oproti tržní ceně snížené zhruba na půlku,“vypočítává Zábranský.

Ve chvíli, kdy projekt nebude stavět magistrát, ale nabídne ho družstvům či spolkům, se byty stanou dostupnými i pro další Pražany. Ti však v případě družstevní­ho bydlení musí mít kapitál na to, aby mohli zaplatit základní členský vklad. A na investici musí mít i v případě baugruppe, jelikož spolek financuje výstavbu domu ze svých peněz.

Současně s přípravou projektů městských bytových domů magistrát včera také rozhodl, že umístí první fotovoltai­cké elektrárny na dvě obytné budovy na Černém Mostě. Vyrobenou elektřinu rovnou spotřebují obyvatelé těchto domů, což znamená, že koncoví spotřebite­lé ušetří na distribučn­ích poplatcích, které se normálně platí energetick­ým společnost­em.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic