MF DNES

Do roku 2030 opraví porodnici U Apolináře

-

Porodnici U Apolináře čeká rekonstruk­ce za 4,5 miliardy korun. Hotová má být v roce 2030, stavební práce začnou za čtyři roky. Opravy nemocnice, kde se ročně narodí kolem 4 600 dětí, se uskuteční s minimálním­i omezeními provozu, jednotlivá pracoviště se budou stěhovat do přístavby, která vznikne jako první. „Součástí příprav a realizace stavby bude spolupráce s odborníky na památkou péči a zachování genia loci celé lokality,“popsal ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pod kterou Apolinář spadá, David Feltl. Ještě před zahájením výstavby začne projekt modernizac­e starých porodních boxů a jednoho operačního sálu. V nevyhovují­cím stavu jsou podle vedení nemocnice střecha, římsy a fasády z lícových cihel. Budovat se bude nové zázemí pro lékaře a personál, prostory pro stravování rodiček a kompletní sociální zařízení. Opraví se i stávající porodní sály, na tomtéž místě zůstanou jen ty pro nejnáročně­jší případy a vznikne nové pooperační JIP oddělení pro matky. (ČTK)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic