MF DNES

Praha udělí architektu Rajnišovi stříbrnou medaili hlavního města

-

Vedení Prahy udělí architektu Martinu Rajnišovi (75) stříbrnou medaili hlavního města. Ocenění dostane za významné celoživotn­í dílo v oblasti architektu­ry spjaté s hlavním městem. Rajniš je autorem řady českých dřevěných rozhleden včetně Doubravky na Černém Mostě nebo se v 70. letech 20. století podílel na stavbě obchodního domu Máj na Národní třídě. Praha oceňuje své významné obyvatele několika způsoby včetně čestného občanství. Udělení medaile musí ještě schválit městští zastupitel­é. Rajniš se narodil v Praze a prožil v ní téměř celý život. V roce 1969 dokončil studium na Fakultě

architektu­ry ČVUT v Praze a pokračoval postgraduá­lním studiem na Akademii výtvarného umění. Spolu s Johnem Eislerem a Miroslavem Masákem se od roku 1972 do roku 1975 podílel na projektu a stavbě obchodního domu Máj na Národní třídě. Působil také jako profesor na Vysoké škole uměleckopr­ůmyslové nebo zastával funkci předsedy Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje (IPR). V roce 2016 se Martin Rajniš podílel na projektu vzducholod­i Guliver (na snímku), která je součástí Centra současného umění DOX v hlavním městě. (ČTK)

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic