MF DNES

Družstevní bydlení a baugruppe

-

Co je družstevní bydlení?

Na pořízení družstevní­ho bytu nepotřebuj­ete hypotéku. Kupující musí mít 20–30 % vlastních zdrojů, zbytek zajistí bytové družstvo pomocí bankovního úvěru. Člověk pak platí měsíční splátku družstvu. Po splacení celé částky je možné byt převést do osobního vlastnictv­í.

Co je baugruppe?

Spolky založené občany nebo prostředni­ctvím profesioná­lního organizáto­ra se ucházejí o městské pozemky. Pokud na nich získají právo stavby, na vlastní náklady tam postaví bytový dům. Město v něm pak získá určitý počet bytů, v nichž může nabídnout bydlení potřebným podle svého uvážení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic