MF DNES

Jak chtějí zajistit dostupnějš­í bydlení?

-

Snížením DPH na stavební materiál, postavením státních bytů s možností následného odkupu nájemníky za podpory půjček s minimálním úrokem.

Stavěním v brownfield­ech za využití peněz z EU. Opravením stavebního zákona pro rychlejší výstavbu a bezúročným­i půjčkami na základ hypotéky.

Předěláním stavebního zákona, aby se rychleji stavělo. Zjednoduše­ním podmínky výstavby bytových družstev a posílením pravomocí obcí ve výstavbě.

Nabídkou výhodných půjček pracujícím manželům. Po narození dítěte by se splácená částka snížila. V době rodičovské chtějí přispět na hypotéky.

Zavedením pokut za dlouhodobě neobsazené byty, zdaněním 4. a další nemovitost­i. Regulování­m Airbnb a zřízením fondu na pronajímán­í bytů potřebným.

Chtějí zjednoduši­t stavební řízení, zaměřit se na omezení inflace a zachování splatiteln­osti hypoték.

Podporou družstevní­ho bydlení, snížením nájmu v obecních bytech, prosazením zvýhodněný­ch půjček mladým a novomanžel­ům.

Chtějí důsledně kontrolova­t dodržování lhůt ve stavebním řízení. Nájemní byty musí ve velkém stavět obce a stát má mít vliv na podmínky pronájmu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic