MF DNES

Jak by měly do roku 2025 vzrůst minimální mzdy a důchody?

-

Záměrem hnutí ANO je zvýšit průměrný důchod do roku 2025 na 20 tisíc korun. U minimální mzdy preferuje i nadále automatick­ý růst.

Neuvedli ani výši minimální mzdy, ani průměrného důchodu. Zdůvodnění: Odpovědný politik nešermuje čísly, jako to dělá pan premiér.

Minimální důchod by měl v budoucnu dosáhnout 30 % průměrné mzdy. Minimální mzda v roce 2025 by při příznivém vývoji ekonomiky měla být 20 tisíc.

V roce 2025 by podle jejich plánů mohla být minimální mzda i minimální důchod zhruba 19 tisíc korun.

V plánu mají, aby do roku 2023 vzrostla minimální mzda alespoň na 20 tisíc korun. Stejně tak chtějí v následujíc­ích letech držet i tempo růstů důchodů.

Nechtějí zvyšovat minimální mzdu, ale chtějí, aby lidem zůstalo více peněz. Pokud jde o důchody, chtějí nejdříve připravit a realizovat důchodovou reformu.

V roce 2025 by minimální mzda měla být 20 tisíc korun. Navyšovat by se měla o inflaci. U důchodů KSČM prosazuje pravidelno­u valorizaci.

Růst minimální mzdy pro ně není nejdůležit­ější téma. Důchody chtějí dál zvyšovat nad povinnou valorizaci, kterou odhadují na 500–800 Kč ročně.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic