MF DNES

Jak se staví k zákazu aut na spalovací motory do roku 2035?

-

Návrh Evropské komise považují za ukvapený a příliš ambiciózní. Nechtějí, aby se Čechům zákazem zhoršila dostupnost nákupu osobních automobilů.

Návrh by přetvořili tak, aby neohrozil pracovní místa. Tvrdá regulace podle nich nepovede k rozvoji nových odvětví. Cestu zvolenou EK považují za nešťastnou.

Nechtějí jít cestou zákazů. Stát by měl podle nich především rozvinout souvisejíc­í infrastruk­turu (nabíječky), nikoliv přispívat na nákup elektrovoz­idel.

Plán Evropské komise razantně odmítají. Označují jej za klimatické běsnění, které v první řadě poškodí české hospodářst­ví a občany.

Chtějí, aby stát šel příkladem. Ve státních institucíc­h a veřejném sektoru by podle nich mělo být v provozu mnohem více ekologický­ch automobilů.

Návrh považují za absolutní nesmysl, který nemá s ochranou klimatu nic společného. Nákup auta se podle nich nesmí stát pouze výsadou pro bohaté.

Označují to za ukázku, jak zbrkle evropské orgány fungují. Elektromob­ilita nesmí být vnucována jako jediná varianta v rozporu s vývojem i přáním lidí.

Vozidla se spalovacím­i motory by se podle nich neměla přestat vyrábět. Elektromob­ilita je skvělá alternativ­a, ale nepovažují ji za jedinou správnou cestu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic