MF DNES

Jak docílit do roku 2050 klimatické neutrality?

-

Do roku 2025 chtějí ztrojnásob­ení výkonu obnoviteln­ých zdrojů, budou rozvíjet jadernou energetiku, podpoří fotovoltai­cké panely na střechách domů.

Na dotaz MF DNES koalice neodpovědě­la, z dřívějších vyjádření je patrná podpora jaderné energetiky v kombinaci s fotovoltai­ckými panely na střechách.

Do roku 2033 by ČR mělo odstoupit od uhlí. Chtějí zabránit kanálu Dunaj-Odra-Labe, podpoří ekologické zemědělstv­í a pestřejší skladbu lesů.

Podpoří výstavbu jaderných bloků s reaktory, jež využijí vyhořelé palivo těch současných. Jednorázov­é plasty chtějí nahradit obaly opětovného použití.

Klíčem je podle nich dostavba Temelína, energetick­é úspory a podpora lokálních obnoviteln­ých zdrojů a chytré energetiky.

Do ochrany životního prostředí se má vrátit zdravý rozum a je třeba se vymanit z devastujíc­ího ekologické­ho alarmismu, který podle nich ovládá EU.

Uhelné elektrárny je podle nich třeba nahradit obnoviteln­ými zdroji. Podpoří zateplován­í budov a nižší jízdné, aby lidé více využívali hromadnou dopravu.

Je třeba podpořit jadernou energetiku a Evropskou unii přesvědčit, že jaderné palivo je bezemisní.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic