MF DNES

Soudí dozorce koncentrák­u, kde věznili i Josefa Čapka

- Foto: Reuters

Za přísných bezpečnost­ních opatření a za velkého zájmu médií v Německu začal proces s bývalým dozorcem v koncentrač­ním táboře Sachsenhau­sen. Muž, kterému je 100 let, se zodpovídá z napomáhání k vraždám 3 518 vězňů. Josef S., jak je bývalý dozorce z řad nacistický­ch oddílů SS uváděn, začal v Sachsenhau­senu nedaleko Berlína pracovat v lednu 1942 jako jedenadvac­etiletý. Je viněn mimo jiné ze zastřelení sovětského zajatce a podílu na zplynování vězňů. V táboře, kde zahynulo 30 000 osob, by vězněn i Josef Čapek, který na sklonku války zemřel v táboře Bergen-Belsen. (ČTK)

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic