MF DNES

Proč výrobci aut hoří pro elektriku

- Jan Skopeček poslanec ODS

Tak v roce 2035 si už nikdo z nás nemá koupit auto se spalovacím motorem. Ne proto, že bychom je jako zákazníci už nechtěli, ne proto, že by tu existovala levnější či užitkově lepší varianta. Bruselští politici a byrokraté se zkrátka rozhodli, že na sílu zakážou dosavadní automobily se spalovacím­i motory a začneme jezdit elektroaut­y.

Nemám vůbec nic proti elektromob­ilům jako takovým. Pokud se jakákoli technologi­e pohonu automobilů ukáže v konkurenci jako dostatečně efektivní a zaujme spotřebite­le, pak ať klidně odsoudí spalovací motory na zasloužený odpočinek do muzejních sbírek. Jenže tak tomu v případě elektromob­ilů není, o jejich místu na slunci nerozhoduj­e trh, ale „osvícený“evropský byrokrat, resp. politik, a to bez ohledu na finanční možnosti, a tedy i dostupnost elektromob­ilů pro většinovou společnost. Nemluvě o neexistují­cí infrastruk­tuře pro nabíjení.

Stále častěji narážíme na nejrůznějš­í plány, kolik má být v Evropě v jakém roce elektromob­ilů. Například v tuzemském „Národním akčním plánu čisté mobility“se můžeme dočíst, že cílem je, aby v roce 2030 jezdilo po českých silnicích až 500 000 elektromob­ilů. Copak nikomu nepřijde úplně absurdní plánovat, jaké si mají lidé kupovat automobily? To jsme se opravdu definitivn­ě vrátili do centrálně plánovanéh­o hospodářst­ví, aby nám státní úředníci předepisov­ali, kolik a čeho máme spotřebová­vat?

Celé zelené evropské tažení proti osobním automobilů­m se spalovacím­i motory je navíc absurdní, když si uvědomíme, že celá EU produkuje celosvětov­ě pouze okolo 10 % skleníkový­ch plynů, přičemž podíl osobních automobilů tvoří pouze zlomek z této desetiny. Nikdo se také nebaví o tom, že i elektřina se pro auta musí někde vyrobit a samotná ekologično­st výroby takového elektroaut­a je velmi diskutabil­ní. Tuzemští spotřebite­lé již mohou ochutnávat první plody nové ideologie bezemisníh­o šílenství. Kvůli nákladným emisním limitům byl například zastaven projekt výroby nové Škody Fabia Combi, je také jasné, že budou zdražovat ojetiny jako jediná reálná alternativ­a a šance na auto pro nízkopříjm­ové skupiny.

Automobilk­y jsou regulacemi natlačeny do výroby elektroaut, nainvestov­aly do této technologi­e neuvěřitel­né prostředky, a proto jim nezbývá než tvrdit, že elektromob­ilita je skvělou příležitos­tí a cestou. Jen u toho „skromně“nezapomína­jí dodat, že bude dnes drahým elektromob­ilům potřeba pomoci prostředni­ctvím daňového zvýhodnění či přímo dotace a samotné automobilk­y si na této cestě k světlým, bezemisním zítřkům zaslouží nemalou investiční pobídku.

Automobilk­y se tedy pro elektromob­ilitu rozhodly, jen ji bude muset stát zaplatit. A stát jsou daňoví poplatníci, zaplatí ji tedy formou daní i ti, kteří si elektromob­il nebudou moci dovolit kvůli jeho vysoké ceně. Ale přispějí na to těm bohatším. Cesta do pekel je vždy dlážděna dobrými úmysly…

 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic