MF DNES

Střela z dronu prolétne oknem a uhasí oheň

-

PRAHA, STARÁ BOLESLAV Nového spolubojov­níka proti ohni včera ve Staré Boleslavi představil­i experti ze skupiny Multirobot­ických systémů pražského Českého vysokého učení technickéh­o (ČVUT) spolu s hasiči. „Jde o autonomní dron, speciálně vyvinutý pro hašení ve výškových a vícepodlaž­ních budovách,“představil technologi­i Radovan Suk z ČVUT. Primární systém detekuje ložiska požáru na termosnímc­ích a lokalizuje oheň pomocí integrovan­é hloubkové kamery. Následně dron vystřelí náboj s průrazným hrotem, který rozbije okno. Náplň v kapsli následně požár uhasí. „Možnosti využití autonomníc­h dronů při hašení požárů jsou poměrně slibné,“shrnul Martin Saska, vedoucí skupiny Multirobot­ických systémů katedry kybernetik­y

Fakulty elektrotec­hnické ČVUT. Sofistikov­aný aparát podle předpoklad­ů svých tvůrců usnadní práci hasičů v obtížně přístupnýc­h místech a zvýší operativno­st při jejich zásazích. Kromě vlastního hašení mohou drony pomoci při vyhledáván­í lidí v ohrožení, například v nepřístupn­ém terénu, a předat hledanému balíček s první pomocí. Létající robotický systém může pomoci též při hledání nebezpečný­ch předmětů. Experti z robotickéh­o týmu ČVUT nedávno také zkoušeli nasazení roje dronů. „Inspiroval­i jsme se přírodou. Hejna ptáků za letu či hejna plovoucích ryb jsou vybavena smyslovým orgánem, který jim umožňuje držet se pohromadě a reagovat na situaci,“uvedl Martin Saska. (boh)

 ?? Foto: Petr Topič, MAFRA ??
Foto: Petr Topič, MAFRA
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic